Product toegevoegd aan winkelmand
 

Woninginbraak

Subsidie voor Goudse Vogelbuurt blijkt vliegwiel voor duurzame samenwerking

Met financiële ruggensteun van het ministerie van Veiligheid en Justitie, begon Gouda vorig jaar met de aanpak van inbraak-hotspot de Vogelbuurt in de wijk Korte Akkeren. Wat van start ging als een urgente veiligheidsinjectie voor de wijk, is inmiddels uitgegroeid tot een intensieve samenwerking tussen gemeente, woningcorporatie Woonpartners Midden-Holland, politie én bewoners.

Toegangspoorten

De Vogelbuurt kampt al jaren met een hardnekkige inbraakproblematiek. De wijk, die rond de oorlogsjaren werd gebouwd, kenmerkt zich door goedkope woningen met een hoge inbraakgevoeligheid. Een probleem dat naar voren kwam uit bijeenkomsten met buurtbewoners, was de overlast in de achterpaden. De toegangspoorten naar deze locaties waren niet afgesloten, waardoor ze voor iedereen vrij toegankelijk zijn.

De geplaatste toegangspoorten (met vogels)Snelle slagen

Doordat de verschillende partijen gezamenlijk de plannen opstelden was het mogelijk snelle slagen te maken. Al vrij vlug is dan ook een begin gemaakt met plaatsen van ijzeren toegangsdeuren, achterpoortverlichting en het compartimenteren van de achterpaden, zodat ze minder geschikt werden als vluchtroute voor inbrekers.

Duurzame samenwerking

Dat de veiligheid in de wijk qua inbraken is verbeterd, blijkt wel uit de cijfers. Ondanks dat alle partijen het nog te vroeg vinden om te juichen, lijken de nieuwste inbraakcijfers een positieve tendens te vertonen. Maar zeker zo belangrijk is de duurzame samenwerking die is ontstaan.