Product toegevoegd aan winkelmand
 

Woninginbraak

Esther Willemsen rolde in het vak en beet zich erin vast: "veiligheid maak je samen"

Dit is het derde artikel in een drieluik over digitale buurtpreventie. Esther Willemsen is alweer 4 jaar werkzaam als medewerker Openbare Orde en Veiligheid (OOV) bij de gemeente Utrechtse Heuvelrug."Ik vind het geweldig om mensen te motiveren om zich in te zetten voor het onderwerp veiligheid. Ik sta dan ook volledig achter burgerparticipatie, want veiligheid maak je samen. Je hebt elkaar nodig voor een veilig en leefbaar woonklimaat."

Verbetering

Sinds kort belanden criminaliteitscijfers van de Utrechtse Heuvelrug direct op het bureau van Willemsen of van de 2 andere OOV-adviseurs. Een hele verbetering ten opzichte van het eerdere systeem volgens Willemsen. "We hebben nu direct inzage in de cijfers uit het systeem van de politie. Dit maakt dat we ook direct maatregelen kunnen treffen in wijken waar veel inbraken plaatsvinden. In deze zogeheten hotspots plaatsen we dan bijvoorbeeld een buurtent. Dat is een tent waar gemeente, wijkagenten, beheerders van WhatsApp Buurtpreventiegroepen (WABP) en Politiekeurmerkbedrijven voorlichting geven aan de slachtoffers van de woninginbraken en hun omwonenden, over preventiemaatregelen om de kans op herhaling te verkleinen. Indien nodig spelen we deze informatie ook door naar de beheerders van WhatsAppgroepen in de niet getroffen wijken, zodat zij de aandacht op dit thema kunnen aanscherpen binnen hun groep."