Product toegevoegd aan winkelmand
 

Woninginbraak

Toolbox Aanpak Woninginbraak, regio Rotterdam

De Toolbox bundelt praktijkvoorbeelden, tips en slimme werkwijzen bij de aanpak van woninginbraak. De Toolbox is gebruikersvriendelijk en gemaakt om kennis die is opgedaan in hotspots te delen met andere gemeenten binnen de eenheid.

Beschrijving

De toolbox biedt een gerubriceerd overzicht van diverse maatregelen die gemeenten in samenspraak met politie kunnen inzetten. De maatregelen zijn uitgesplitst naar de invalshoeken domein, dader en slachtoffer. Hieruit kan een mix van interventies worden samengesteld die past bij de aard en schaal van de problematiek. In de volgorde van de opsomming is uitgegaan van de gemeente als centrale regisseur van het lokale veiligheidsbeleid, die de andere veiligheidspartners uitnodigt mede verantwoordelijkheid te dragen. 

 De Toolbox is een product van de drivergroep Veilig Wonen. Deze drivergroep is onderdeel van de VeiligheidsAlliantie en is eind 2013 in het leven geroepen met als doel gemeenten ondersteunen in de aanpak van woninginbraak. De rol van de drivergroep is verankerd in het meerjarenbeleidsplan van de politie. De drivergroep bestaat uit een drietal burgemeesters, een beleidsmedewerker van het Openbaar Ministerie, de stadsmarinier HIC van Rotterdam, de commandant HIC van politie en vijf ambtenaren.

Organisatie

Drivergroep Veilig Wonen

Bestanden