Product toegevoegd aan winkelmand
 

Woninginbraak

Integrale aanpak woninginbraken gemeente Gouda

De gemeente Gouda gaf de aanpak van woninginbraken in het ‘Integraal Veiligheidsbeleid Actieplan 2012-2013’ extra prioriteit. Aanleiding hiertoe was het toenemend aantal woninginbraken in 2011 ten opzichte van de voorafgaande jaren. In de periode 2010-2011 steeg het aantal woninginbraken met ruim veertig procent.

Woninginbraken Gouda

De veiligheidspartners in Gouda hebben de ambitie om het aantal woninginbraken fors terug te dringen en zetten zich gezamenlijk in om een daling te bereiken. Het aantal woninginbraken moet in 2014 onder het niveau van 2011 (652 inbraken) zijn gedaald. De verdachtenratio moet in 2014 op het landelijk gestelde niveau van 37,5 procent komen. Dit is het percentage aangehouden verdachten voor rechtbankzaken per honderd aangiften. In 2012 lag dit percentage op 34,5 procent.

De aanpak

Uitgangspunt in de aanpak tegen woninginbraken is dat bewoners primair zelf de verantwoordelijkheid hebben om de kans op inbraak te verkleinen. Bewustwording en gedragsverandering van bewoners vormen daarom belangrijke elementen in het projectplan. Gemeente, politie en woningcorporaties voeren gerichte acties uit in hotspotgebieden, waarbij de aanpak zich kenmerkt door een combinatie van preventie, repressie en nazorg. Het volledige overzicht van acties is te vinden in de infosheet hieronder.

Eind 2014 evalueert de gemeente de nieuwe aanpak. Er vindt zowel een effectevaluatie als een procesevaluatie plaats.

Beschouwing van het CCV

De gemeente Gouda en politie Hollands-Midden maakten een duidelijke keuze om de aanpak van woninginbraken gericht in te zetten op de hotspots in de gemeente. Deze aanpak wordt ondersteund met probleemanalyses van de politie. In deze analyses is niet alleen gekeken naar het vóórkomen van het delict, maar ook naar de achtergronden en de omstandigheden van het moment waarop een woninginbraak plaatsvond. Dit alles maakt een gerichte aanpak mogelijk.

Organisatie

Gemeente Gouda

Bestanden