Product toegevoegd aan winkelmand
 

Woninginbraak

Buurt WhatsApp in Tilburg

De gemeente Tilburg pakt samen met partners woninginbraken, overvallen en straatroof aan door de inzet van een 'buurt WhatsApp'. Het is een voorbeeld van een delict-, gebieds- en persoonsgerichte aanpak.

Succesvol gebruik WhatsApp bij aanpak onveiligheid in Tilburg

De gemeente bepaalt vanuit haar regierol en in gezamenlijkheid met partners de aanpak van woninginbraken, overvallen en straatroof. De gemeente Tilburg doet dit op basis van een delict-, gebieds- en persoonsgerichte aanpak, die is vastgelegd in de kadernota 'Tilburg Veilig'.

De integrale aanpak wordt concreet uitgewerkt door de zogenaamde WOS-werkgroep (Woninginbraken, Overvallen, Straatroof) waarin politie, gemeente en OM samenwerken onder voorzitterschap van de gemeente. Deze werkgroep baseert haar aanpak op basis van integrale (trend)analyses op de thema's woninginbraken, overvallen en straatroof.

De integrale samenwerking met burgers en bedrijven is een belangrijk onderdeel van de totale aanpak van woninginbraken in de gemeente Tilburg. De buurt WhatsApp is hier een goed voorbeeld van.

Buurt WhatsApp

De Buurt WhatsApp is een initiatief van een inwoner van de gemeente. In haar woonwijk zijn bewoners via verschillende groepen met elkaar verbonden. De eerste resultaten zijn positief. In de buurten waar mensen meedoen, is het aantal woninginbraken gedaald met 32 procent.

Samen met Twitter en Facebook en de buurtpreventieteams is WhatsApp een serieuze partner voor de politie. Bij verdachte situaties kunnen bewoners elkaar een bericht sturen. Deze toepassing mag niet voor andere berichten gebruikt worden. De gemeente ondersteunt de initiatiefnemers.

Bestanden