Product toegevoegd aan winkelmand
 

Woninginbraak

Boa's in actie tegen woninginbraak in Utrecht

Is een goede samenwerking tussen politie en boa’s dé succesfactor in de aanpak van woninginbraak? In Utrecht vindt men van wel. De afgelopen drie jaar wordt er door de politie nauw samengewerkt met boa’s, en met succes.

"We hebben stevig ingezet op het terugdringen van het aantal woninginbraken (nu ca. 2.000 per jaar). In de periode 2010-2014 is de woninginbraak met maar liefst 26% gedaald. De afgelopen jaren zijn er diverse voorlichtingscampagnes ingezet, maar vernieuwend is de inzet van toezichthouders en politie in de wijken", aldus Alex Geurts (teamleider gemeente Utrecht). De aanpak is tweeledig. Enerzijds loopt het project 'actie na een inbraak' en anderzijds loopt de zeer succesvolle pilot met de inzet van 'flexteams'.

'Actie na een inbraak'

Na een woninginbraak in de gemeente Utrecht, komt de politie een proces verbaal opmaken. Tevens wordt een medewerker van het team Toezicht & Handhaving ingeschakeld. “Wij komen langs om bewoners én de directe buren voor te lichten over wat zij kunnen doen om inbraak tegen te gaan. Ook waarschuwen wij voor de kans op herhaling, iets wat helaas regelmatig voorkomt”, vertelt Tom Degen (Senior Integrale boa). "Tijdens een bezoek kijken we naar de kwaliteit van het hang- en sluitwerk en attenderen we de mensen op andere inbraakgevoelige aspecten van hun woning."

Inzet van 'flexteams'

De gebruikelijke politie inzet tegen woninginbraak blijft bestaan, maar de gemeente zet sinds augustus 2014 extra 'flexteams WAFV' in. Deze teams komen in actie in zogenaamde 'hotspot-gebieden' in de stad. Wanneer er in bepaalde delen van de stad veel woninginbraken, autokraken, fietsdiefstallen of vernielingen (WAFV) plaatsvinden, gaat een team van zes ervaren boa’s extra surveilleren. Zij spreken de mensen in de buurt aan en geven tips.

Voor inbraken en autokraken geldt immers: gelegenheid maakt de dief. Wijzen op die onverschilligheden maakt het voor dieven dus lastiger, daarnaast is de inzet in uniform zichtbaar en herkenbaar. Kortom het bewustwordingsproces bij de inwoners is een belangrijk aspect. En met resultaat: de criminaliteitscijfers dalen flink tijdens de weken van extra inzet en dat effect ijlt nog een tijd na.

Succesvolle pilot

Tom Degen werkt op dit moment met een team collega’s twee weken lang in een nieuwbouwwijk in Utrecht. "In deze wijk zijn de laatste tijd veel inbraken. Er wonen veel tweeverdieners en zij zijn overdag vaak weg. Wij werken daar dan ook veel in de avonduren om contact te kunnen maken met de bewoners. Wij zijn in de wijk aanwezig om mensen te wijzen op bijvoorbeeld een open poort in de achtertuin of een vergeten tas op de achterbank van een auto. Maar ook verdacht gedrag wordt door ons opgemerkt. Wij weten waar we op moeten letten, omdat we van te voren gebriefd worden door de politie".

De reacties van bewoners zijn overwegend positief. "De mensen zijn blij met onze komst. En op plekken waar de mogelijke inbrekers zich ophouden, worden we natuurlijk minder enthousiast ontvangen. Zo waren daarnet vier jonge mannen van rond de 20 jaar zichtbaar niet blij. Zij hadden heel goed door dat wij extra aan het surveilleren waren."

Evalueren pilot

De pilot loopt nog tot de zomer 2015. Hierna volgt een uitgebreide evaluatie en wordt er bekeken of de samenwerking tussen politie en boa’s wordt voortgezet. Meer informatie over de aanpak in Utrecht is te vinden op de website van de gemeente of neem contact op via THOR(at)utrecht.nl.

Link