Product toegevoegd aan winkelmand
 

Woninginbraak

Woninginbraken

Een onderzoek naar het fenomeen woninginbraken en mogelijke aanpak hiervan

Woninginbraken zijn in Nederland een groeiend probleem. Het aantal inbraken stijgt en het aantal opgehelderde zaken daalt.Slachtoffers van woninginbraken lopen een groot risico op herhaald slachtofferschap (binnen korte tijd nogmaals slachtoffer van woninginbraak). Ook buren in een straal van tweehonderd meter lopen na een woninginbraak een verhoogd risico om zelf slachtoffer te worden. Dit wordt risicobesmetting genoemd.

Probleemstelling

Welke wetenschappelijke inzichten ontwikkelden zich de afgelopen vijf jaar op het gebied van het fenomeen woninginbraak ontwikkeld en wat zijn 'best practices' in relatie tot de aanpak van woninginbraken?

Beschrijving

Het onderzoek is uitgevoerd in twee fasen, bestaande uit een literatuurscan van het fenomeen woninginbraken en een internationaal vergelijkend onderzoek naar good practice in het voorkomen en oplossen van woninginbraken.

Conclusies

  • Wat bekend is over de daders, lijkt het vooral om gelegenheidsdaders te gaan die op basis van persoonlijke drijfveren een inbraak plegen. Toch ziet men ook steeds meer georganiseerde dadergroepen verschijnen die op grote schaal inbraken plegen.
  • Met betrekking tot omgevings- en objectgerichte ontwikkelingen blijkt dat er tegenwoordig minder sprake is van bepaalde hot-times; inbraken worden niet meer pers√© gepleegd als het donker is (juist meer overdag) en alleen in de wintermaanden. Er is nog wel sprake van zogenaamde hot-spots, maar deze wisselen wel snel.
  • Er sprake dient te zijn van een gefocuste en integrale aanpak, waarbij politie, ketenpartners, overheden, bedrijven en burgers samen een vuist maken tegen woninginbraken.
  • Er valt nog veel winst te behalen op het gebied van preventie; op dit moment wordt daar te weinig aandacht aan besteed door gemeenten (bij wie de verantwoordelijkheid ligt), vinden mensen de kosten te hoog (en daarmee de baten te laag) en spelen ook verzekeraars nog te weinig in op de noodzaak van preventie.
  • Er is vaak sprake van hotspots en hottimes. Door gerichter surveillance in te zetten, kan het aantal woninginbraken verminderen. Ook kan het aantal gepakte daders aanzienlijk toenemen, wanneer er meer sprake is van heterdaadkracht door middel van alerte burgers die bij verdachte situaties direct het alarmnummer bellen.
  • Er is sprake van weinig tot geen registratie, met name als het gaat om sieraden en edelmetalen, waardoor deze erg makkelijk doorverkocht kunnen worden. Wanneer het moeilijk tot onmogelijk wordt om goederen te verkopen, wordt er hoogstwaarschijnlijk minder ingebroken omdat de baten dan niet meer opwegen tegen de lasten.

Auteur

R.K. Klein Haneveld, S. Boes en M N. Kop

Organisatie

Politieacademie

Links