Product toegevoegd aan winkelmand
 

Woninginbraak

Toolbox Persoonsgerichte Aanpak High Impact Crimes

Het terugdringen van de zogeheten high impact crimes, waaronder woninginbraak, is een van de prioriteiten van het kabinet. De gemeente heeft hierin een belangrijke taak. Voor hen en andere betrokken partners is de Toolbox persoonsgerichte aanpak ontwikkeld.

De Toolbox biedt concrete handvatten om te komen tot een optimale persoonsgerichte aanpak voor (potentiële) plegers van High Impact Crimes. De Toolbox geeft hulp en instructie bij het opzetten van een persoonsgerichte aanpak en een deel van de hiervoor noodzakelijke werkprocessen. De Toolbox is geen complete vervanging van bestaande werkprocessen bij politie, in veiligheidshuizen en van ketenpartners.

De Toolbox geeft handreikingen voor vier belangrijke taken bij een persoonsgerichte aanpak:

  • (inrichten van een optimaal werk-) Proces
  • (waarborgen van regels voor de) Privacy en Informatie-uitwisseling
  • (zorgen voor een juiste) Prioritering
  • (organiseren van een zo effectief mogelijke) Persoonsgerichte interventie

Betrokken partijen

De Toolbox is in 2012 tot stand gekomen op basis van onderzoek naar de huidige praktijk van de persoonsgerichte aanpak in Nederland. Daarbij waren gemeenten en politie in zeven regio’s betrokken, te weten: Noord-Holland-Noord (Alkmaar), Amsterdam-Amstelland (Amsterdam), Utrecht (Utrecht), Haaglanden (Den Haag), Rotterdam-Rijnmond (Rotterdam), Midden- en West-Brabant (Tilburg en Breda) en Limburg-Zuid (Heerlen).

Doelgroep

De Toolbox is als basismodel geschikt voor alle regio’s in Nederland. Elke regio heeft zo zijn eigen specifieke problemen bij de regionale inrichting en uitvoering van de persoonsgerichte aanpak. Wanneer de Toolbox geen passend en kant en klaar antwoord biedt, kan er voor vragen contact worden opgenomen met het Programma Gewelddadige Vermogenscriminaliteit van het ministerie van Veiligheid en Justitie.

Bestanden