Product toegevoegd aan winkelmand
 

Woninginbraak

Sociaal Veilige Stedenbouw in Deventer

Goed verbonden straten en wijken zijn minder kwetsbaar voor woninginbraak, vernielingen en bedreiging dan straten en wijken die minder goed zijn verbonden. Om deze bestaande kennis over de relatie tussen ruimtelijk ontwerp en sociale veiligheid verder uit te bouwen is in 2012 het project Sociaal Veilige Stedenbouw uitgevoerd. Dit is in negen lokale pilots vertaald naar haalbare ontwerpaanbevelingen en interventies.

Beschrijving

De Deventer buurten Driebergen, Rode Dorp en Oudegoedstraat vormen tezamen één van de pilots binnen het project Sociaal Veilige Stedenbouw.

Voorafgaand aan de lokale pilots is landelijk onderzoek uitgevoerd naar de relatie tussen sociaal-demografische en economische samenstelling en ruimtelijke kenmerken enerzijds en de mate van buurtgebonden criminaliteit en overlast anderzijds.

Conclusies

Voorlopige uitkomsten van het landelijk onderzoek en de negen pilotstudies:

  • Als toegankelijke hoofdroutes door de wijk lopen in plaats van om de wijk, levert dit een bijdrage aan de sociale controle in de wijk en aangrenzende straten.
  • De meest succesvolle woonwijken zijn wijken met centraal gelegen (hoofd) straten die ruimtelijke potenties voor zowel lokale bedrijvigheid als een vitaal straatleven hebben.
  • Teveel splitsen van auto en langzaam verkeer levert minder menging op straat op en is ongunstig voor de sociale controle.

De ruimtelijke analyse van Deventer volksbuurten maakt duidelijk dat ze in ruimtelijk opzicht redelijk tot goed scoren. Dit komt vooral door de structuur van het hoofdstratennetwerk die zowel op stads- als wijkniveau goed toegankelijk zijn en bovendien deels door de wijk lopen. Goed verbonden straten en wijken zijn minder kwetsbaar voor woninginbraak, vernielingen en bedreiging dan straten en wijken die minder goed zijn verbonden.

Niet alles scoort even goed en er zijn drie modellen ontwikkeld om met ruimtelijke maatregelen de onveiligheid en overlast in met name het Rode Dorp terug te dringen. De ruimtelijke analyse van deze modellen laat zien dat ze alle drie positieve effecten hebben op de structuur van het Deventer pilotgebied. De gemeente Deventer heeft op dit moment echter geen middelen om grootschalige herstructureringen uit te voeren. Alleen kleine ingrepen kunnen gerealiseerd worden.

Auteurs

M. López, A. van Nes, L. de Bonth, D. Verhagen

Organisatie

Result Crime Management, Van Nes Stedenbouw, Urban Synergy

Bestanden