Product toegevoegd aan winkelmand
 

Woninginbraak

Slachtoffers van woninginbraak

Een kwantitatieve analyse onder slachtoffers van woninginbraak naar hun tevredenheid over het politiefunctioneren en vertrouwen in de politie

Er is een verband tussen de tevredenheid van slachtoffers over het functioneren van de politie na een woninginbraak en het vertrouwen in de politie in het algemeen. Maar het verband is niet erg sterk. Dit is de belangrijkste conclusie uit deze kwantitatieve analyse in het kader van de Master of Criminology van de Universiteit Leiden.

Probleemstelling

Voorspelt tevredenheid over de gekregen politiehulp na een woninginbraak het vertrouwen in de politie.

Zijn symptomen van een posttraumatische stressstoornis (ptss) ten gevolge van de inbraak en angst voor criminaliteit van invloed op dit verband tussen tevredenheid en vertrouwen?

Het onderzoek vond plaatst in de politieregio Hollands Midden, in de periode eind december 2010 tot midden juli 2011.

Beschrijving

Om antwoord te geven op deze probleemstelling zijn gegevens ingewonnen via telefonische interviews met slachtoffers van woninginbraak.

De slachtoffers werden twee keer geïnterviewd. 156 slachtoffers zijn geïnterviewd tijdens het eerste meetmoment, vijfennegentig tijdens het tweede meetmoment.

Conclusies

Het verband tussen de initiële tevredenheid van slachtoffers over het politiefunctioneren na een woninginbraak en het vertrouwen in de politie in het algemeen is er wel, maar dit verband is niet erg sterk.

De verwachting dat ptss-symptomen ten gevolge van de inbraak en angst voor criminaliteit van invloed zouden zijn op het verband tussen tevredenheid en vertrouwen, bleek niet juist te zijn.

In mogelijk toekomstig onderzoek kan er verder gezocht worden naar andere factoren die van invloed zijn op de tevredenheid over het politiefunctioneren en andere voorspellers van het vertrouwen in de politie in het algemeen.

Auteur

Ellen Knijf

Organisatie

Master of Criminology aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid (Universiteit Leiden) en Politie Hollands-Midden.

Bestanden