Product toegevoegd aan winkelmand
 

Woninginbraak

Op inbrekerspad

Over de aanpak van woninginbraak door inzet op voorbereidingshandelingen

De centrale vraag van dit onderzoek is: Wat zijn de feitelijke ervaringen met het aantreffen van inbrekers bij voorbereidingshandelingen voor woninginbraak?

Beschrijving

Dit onderzoek is gedaan na een toezegging van de minister van Veiligheid en Justitie aan de Tweede Kamer. Het voorhanden hebben van professionele inbrekerswerktuigen kan op dit moment worden aangepakt via de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) van gemeenten. Voorbereidingshandelingen bij woninginbraak kunnen - mits tijdens de voor de nachtrust bestemde tijd - strafrechtelijk worden vervolgd middels artikel 46 Sr.

De minister gaf tijdens het Algemeen Overleg Politieonderwerpen van 30 januari 2014 aan: "De denkrichting om niet alleen in de nachtelijke uren, maar ook overdag tegen voorbereidende handelingen te kunnen optreden, spreekt mij aan." De minister benut dit onderzoek om te beoordelen of (aanpassing van) wetgeving zinvol wordt geacht.

Probleemstelling

  • In welke mate, op welke tijden en in welke verschijningsvormen worden door de politie vermeende inbrekers aangetroffen bij het (mogelijk) treffen van voorbereidingshandelingen?
  • Wat zijn de ervaringen in de praktijk met herkenning, tenlastelegging, vervolging en veroordeling?

Conclusies

  • De politie treft op jaarbasis naar schatting ongeveer duizend keer vermeende woninginbrekers aan die zich mogelijk aan het voorbereiden zijn op een woninginbraak.
  • Twee derde van het aantreffen van inbrekerswerktuigen bestemd voor het plegen van een woninginbraak valt tussen 10 uur ’s avonds en 6 uur ’s ochtends.
  • De voorbereidingshandelingen bestaan enerzijds uit het voorhanden hebben van inbrekerswerktuig en anderzijds uit het gedrag van de verdachte, bijvoorbeeld rondrijden in een woonwijk en/of met speciale aandacht een pand bekijken.
  • De onderzoekers achten de kans op mogelijke vergissingen bij het optreden tegen voorbereidingshandelingen bijzonder klein.
  • Er is nog weinig ervaring met het vervolgen van voorbereiding van woninginbraak, maar de onderzoekers noemen de eerste ervaringen positief.

Auteurs

P. Kruize en P. Gruter

ISBN

978-94-91534-09-6

Organisatie

Ateno - Bureau voor Criminaliteitsanalyse, Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentenatiecentrum (WODC)

Links