Product toegevoegd aan winkelmand
 

Woninginbraak

Onderzoeksrapport Nationale Inbraakpreventie Weken 2015

In opdracht van de stichting Nationale Inbraakpreventie Weken (NIPW) is onder 1.100 respondenten een onderzoek gehouden over het onderwerp inbraak en preventie in relatie tot inbraak. Dit onderzoeksrapport is een samenvatting van de belangrijkste resultaten.

Beschrijving

Het onderzoek is verricht onder twee verschillende doelgroepen: respondenten die in de afgelopen vijf jaar een inbraak hebben meegemaakt in hun eigen woning en respondenten die in de afgelopen vijf jaar een poging tot inbraak hebben meegemaakt in hun eigen woning. 

Conclusies:

  • De leeftijdsgroep jonger dan 30 jaar maakte in de afgelopen vijf jaar vaker een inbraak(poging) mee in verhouding tot oudere leeftijdsgroepen. Zestigplussers maakten de minste inbraken/ inbraakpogingen mee. 
  • Mensen in de provincie Limburg werden het vaakst slachtoffer van een inbraak in hun woning. De provincie waar mensen in de afgelopen vijf jaar het minst vaak slachtoffer werden van een inbraak is Friesland. 
  • In 61 procent van de gevallen was er niemand thuis op het moment van de inbraak- of inbraakpoging. In bijna veertig procent van de gevallen dus wel! Van de mensen die aanwezig waren in huis ten tijde van de inbraak of inbraakpoging bevond 68 procent zich in de slaapkamer. 
  • Bijna driekwart van de inbraken dat er niemand aanwezig was vindt plaats wanneer mensen tot maximaal een halve dag (twaalf uur) van huis zijn. Bij dertien procent van de gevallen vond de inbraak plaats terwijl men 'even' weg was om bijvoorbeeld boodschappen te doen. In de meeste gevallen waren ramen en deuren dicht en vergrendeld ten tijde van de inbraak(poging).
  • Eén vijfde van de respondenten had voordat de inbraak(poging) plaatsvond het Politiekeurmerk Veilig Wonen (PKVW) in bezit. Tachtig procent had geen keurmerk. Inwoners van de provincie Utrecht hadden vóór de inbraak relatief het vaakst het PKVW keurmerk (33 procent), inwoners van de provincie Limburg hebben het minst vaak het PKVW keurmerk.

Organisatie

Nationale Inbraakpreventie Weken (NIPW)

Bestanden