Product toegevoegd aan winkelmand
 

Woninginbraak

‘Komt de woninginbreker weer op bezoek, of gaat hij liever naar de buren?’

Een kwantitatieve analyse naar herhaald slachtofferschap en risicobesmetting van woninginbraak in het district Duin- en Bollenstreek van de politieregio Hollands Midden. In Lisse komt herhaald slachtofferschap veel vaker voor dan in de rest van het district, seriematige woninginbraken vinden veelal plaats binnen een straal van 125 meter van elkaar en huishoudens die bestaan uit twee personen lopen meer kans op risicobesmetting, blijkt uit het onderzoek.

Probleemstelling

In het onderzoek staan de volgende vragen centraal: welke type woningen in district Duin- en Bollenstreek van de politieregio Hollands Midden lopen meer risico op herhaald slachtofferschap van woninginbraak in de periode 2005-2008? En welke type woningen in Voorhout lopen meer risico op risicobesmetting?

Beschrijving

Scriptie geschreven in het kader van de Master of Criminology aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid, Universiteit Leiden. Voor het onderzoek is  het BedrijfsProcessen Systeem (BPS) van de politie Hollands Midden gebruikt.

Conclusies

Het percentage herhaald slachtofferschap van woninginbraak binnen één jaar is in district Duin- en Bollenstreek beduidend lager (drie procent) dan in andere politieregio’s. De herhaald slachtofferschappen vinden met name plaats in vrijstaande woningen en bejaardenwoningen. Seriematige inbraken vonden bijna allemaal plaats binnen tweehonderd meter van de initiële woning. Koopwoningen en tussenwoningen hebben meer kans op seriematige inbraken.

Auteur

Jochem Sajtos BSc

Organisatie

Universiteit Leiden

Bestanden