Product toegevoegd aan winkelmand
 

Woninginbraak

Een veilige wijk, een veilig gevoel?

Onderzoek naar de veiligheidsbeleving van bewoners van PKVW gecertificeerde nieuwbouwwijken

PKVW wijken onderscheiden zicht positief van niet PKVW-wijken voor wat betreft het veiligheidsgevoel van de bewoners en veiligheidsaspecten zoals de sociale cohesie, (fysieke) overlast, verloedering en de waardering voor het functioneren van de politie en gemeente. Dit blijkt uit het onderzoek ‘Een veilige wijk, een veilig gevoel?’

Probleemstelling

Welke effecten heeft het Politiekeurmerk Veilig Wonen® (PKVW) precies op het algeheel welbevinden van bewoners in de wijk? Voelen bewoners van een PKVW gecertificeerde wijk zich daadwerkelijk veiliger? Draagt het keurmerk bij aan de leefbaarheid in de wijk?

Beschrijving

Om op deze vragen een antwoord te krijgen heeft het CCV, beheerder van het PKVW, Experian Nederland en RCM-advies opdracht gegeven de relatie tussen PKVW en sociale veiligheid te onderzoeken.

Voor dit onderzoek zijn 4000 bewoners ondervraagd waarbij 2000 wonend in een PKVW wijk en 2000 in een niet PKVW wijk. Gekeken is naar de veiligheidsbeleving van mensen; het subjectieve deel en het daadwerkelijke slachtofferschap, het feitelijke deel.

Conclusies

De eisen van Politiekeurmerk Veilig Wonen Nieuwbouw hebben duidelijk een positief effect op de veiligheidsbeleving van de bewoners, hun tevredenheid over de veiligheidssituatie in de eigen woonwijk en hun veiligheidsgedrag.

  • Qua veiligheidsbeleving laten de resultaten van het onderzoek zien dat 83% van de bewoners van PKVW wijken zich in de eigen woonbuurt (zeer) veilig voelt. In de niet PKVW wijken is dit 79%.
  • Bewoners van PKVW wijken zijn meer tevreden over de veiligheidssituatie in hun wijk dan bewoners van vergelijkbare niet PKVW wijken. Ze zijn meer tevreden over de verlichting in hun wijk, de schoonmaak van de openbare ruimte, de verlichting van hun achterpad en de snelle verwijdering van graffiti bij wooncomplexen.
  • Het veiligheidsbewustzijn en –gedrag scoort beter bij bewoners uit PKVW wijken. In de PKVW wijken melden meer bewoners altijd de achterdeur op slot te doen wanneer zij de woning verlaten en altijd de sleutel uit de voordeur te halen wanneer deze wordt afgesloten dan in niet PKVW wijken.
  • Bewoners van PKVW wijken worden minder vaak slachtoffer van een poging tot woninginbraak. De kans op een poging tot woninginbraak in een niet PKVW gecertificeerde wijk ligt daarbij 188% hoger dan in een PKVW gecertificeerde wijk.
  • Opvallend is dat bewoners van PKVW wijken vaker dan vergelijkbare bewoners van vergelijkbare niet PKVW wijken in de eigen woonbuurt het slachtoffer worden van diefstal uit auto’s. De kans op diefstal uit auto’s in de eigen woonbuurt is in PKVW wijken bijna anderhalf maal (148%) hoger dan in de niet PKVW wijken.
  • PKVW wijken worden gekenmerkt door meer sociale cohesie, minder overlast en minder verloedering. Ook de waardering van bewoners voor de politie en gemeente is duidelijk hoger dan dat dat bij bewoners van niet PKVW wijken het geval is.

Auteur

M. López, C. Veenstra, E. van der Eijk en E. Seuren

Organisatie

RCM-advies en Experian Nederland in opdracht van het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV).

Bestanden