Product toegevoegd aan winkelmand
 

Woninginbraak


WhatsAppgroepen

Een moderne en digitale vorm van buurtpreventie is WhatsApppreventie. Gebruikers kunnen met hun smartphone via de gratis app WhatsApp berichten met elkaar uitwisselen en bestanden delen. Inmiddels vormen steeds meer WhatsAppgroepen op lokale schaal de mogelijkheid om een buurt veiliger te maken. Via WhatsApp wisselen inwoners onderling makkelijk en snel informatie uit. Het zijn groepen voor en door bewoners en vele gemeenten stimuleren het gebruik. 

Hoe werkt het?

Wijkbewoners kunnen zelf een WhatsAppgroep oprichten met maximaal 256 deelnemers. Een gemeente kan WhatsAppgroepen ondersteunen door bijvoorbeeld spelregels op te stellen of een pagina binnen de website aan te maken met informatie voor bewoners. De gemeenten Ede en Wageningen deden dit bijvoorbeeld. Op de website van de gemeente Almere staan tips over het gebruik van de WhatsAppgroepen. In de gemeente Tilburg zijn verspreid door de stad op dit moment 90 groepen actief. Ook heeft Tilburg een Facebookpagina waarop bewoners tips en trucs uitwisselen met elkaar. De wijkagent kan de beheerder van een groep van informatie voorzien over zaken die spelen in een wijk zodat de groep extra alert kan zijn bij gerichte problematiek.

WhatsAppbuurtpreventie

Whatsappbuurtpreventie is als bewonersinitiatief ontstaan. Beheerders van WhatsAppbuurtpreventiegroepen kunnen zich op de site aanmelden. Hierop staat een overzichtskaart van een groot aantal groepen in Nederland en vindt u gedragsregels voor beheerders en gebruikers. Op de website zijn ook speciale borden en stickers te koop. Via een besloten Facebookpagina kunnen beheerders van een groep contact hebben. 

Effectiviteit

Het actief betrekken van bewoners bij inbraakpreventie door het starten van WhatsAppgroepen verlaagt het aantal woninginbraken sterk. Dat blijkt uit dit onderzoek naar de effecten van het WhatsAppproject op het aantal woninginbraken in buurten van de gemeente Tilburg.

Voorbeelden

< Terug naar de Toolkit met middelen

© Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid