Product toegevoegd aan winkelmand
 

Woninginbraak


Jeugd

Betrek ook de jeugd tussen de 11 en 21 jaar oud bij preventie van woninginbraken. Preventie gericht op jongeren is van groot belang omdat zij, net als volwassenen, de ogen en oren op straat zijn.

Ze spelen, 'hangen' of sporten in de buurt. Zodoende kunnen zij de politie helpen met het herkennen en het melden van verdachte situaties om de heterdaadkracht te versterken. Doordat jongeren veel gebruik maken van social media, kunnen zij binnen een kort tijdsbestek veel mensen bereiken wanneer een verdachte situatie zich voordoet. Dit maakt hen bij uitstek geschikt om bij te dragen aan inbraakpreventie.

Door de jeugd vroegtijdig (vanaf groep 7/8 van de basisschool) bij preventie te betrekken, worden ze voorbereid op een toekomst van zelfstandig, veilig wonen. Door hen nu al te leren om hun huis, de schuur of de berging op slot te doen, wordt het op latere leeftijd gewoon om alles goed af te sluiten als je van huis bent. Datgeen wat ze in het preventieproject leren, kunnen ze thuis vertellen binnen hun eigen gezin. Dat leidt tot preventiebewustzijn van de ouders.

Doelen

  • Jongeren bewust maken dat zij bij inbraakpreventie ook belangrijk zijn.
  • Jongeren leren om verdachte situaties waar te nemen.
  • Jongeren leren om daar vervolgens naar te handelen.
  • Bewust maken dat 112 bellen bij verdachte situaties gewoon mág!
  • Bewust maken van preventiemogelijkheden en stimuleren van veilig gedrag (huis afsluiten bij vertrek, je fiets op slot doen die in de schuur staat).

Tips en tricks uit de praktijk

  • Geef de jongeren een rol.
  • Biedt de jongeren iets.
  • Neem ze serieus.
  • Begin zo vroeg mogelijk met voorlichting.

Waar

Jongeren zijn vooral bereikbaar via het onderwijs en buitenschoolse activiteiten zoals sportclubs en scouting. 

Partners

Politie, gemeente, scholen, kinderen/jongeren, wijkteams.

Goede voorbeelden

In enkele regio’s is de politie al actief met het betrekken van jongeren bij inbraakpreventie.

Bekijk onderstaande praktijkvoorbeelden:

Preventie project ROC Mondriaan, Scheveningen

Inbraakpreventie op middelbare scholen: preventieles 'Herken de Verdachte Situatie', Hoorn

Project ‘Witte Voetjes actie’ met leerlingen van basisscholen, Goeree-Overflakkee

< Terug naar de Toolkit met middelen

© Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid