Product toegevoegd aan winkelmand
 

Woninginbraak


Hotspot-analyse

Op basis van literatuuronderzoek van wat werkt en wat niet werkt, is de hotspotaanpak van 'The Best of Three Worlds' ontwikkeld. Deze aanpak brengt informatiegestuurde politie, probleemgericht werken en burgerparticipatie samen.

Inzoomen op bepaalde problemen of dadergroepen

Een tactische veiligheidsanalyse biedt een actueel overzicht van de belangrijkste problemen op het gebied van criminaliteit, openbare orde, onveiligheid en overlast. Op basis hiervan kan nader worden ingezoomd op bepaalde problemen of dadergroepen.

Als vervolg hierop kan respectievelijk een tactische probleemanalyse en/of tactische dader(groep)analyse worden uitgevoerd om verdiepend inzicht te verwerven in het probleem en de gewenste aanpak.

Analyse hotspot woninginbraken

Een analyse van een hotspot woninginbraken bestaat grofweg uit drie stappen:

  • Harde informatie (systeemkennis) op een rij zetten door een analist van de politie.
  • Koppelen van de harde informatie aan zachte informatie, oftewel straatkennis. Denk daarbij niet alleen aan de politie, maar bijvoorbeeld ook aan huismeesters en anderen die zicht op de problematiek hebben.
  • Onder regie van het lokaal bestuur concrete afspraken maken met de relevante veiligheidspartners over de uitvoering van een afgewogen mix van preventieve, strafrechtelijke en bestuurlijke maatregelen.

Het verdient aanbeveling om die veiligheidspartners al in de tweede stap voor deelname uit te nodigen.

Link

< Terug naar de Toolkit met middelen

© Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid