Product toegevoegd aan winkelmand
 

Woninginbraak


Burgernet

Burgernet is een netwerk van inwoners en medewerkers van bedrijven in een gemeente. Politie en gemeente kunnen dit netwerk inzetten bij bijvoorbeeld een vermissing of woninginbraak. In gemeenten waar Burgernet is geïntroduceerd, kan elke burger zich aanmelden als deelnemer. Deelname aan Burgernet is voor burgers gratis. Voor gemeenten zijn er wel kosten aan verbonden.

Achtergrond

Burgernet is bedacht in 1993. Het is uitgegroeid van een kleinschalig experiment tot een landelijk netwerk met meer dan 1,7 miljoen deelnemers. De opzet van het kleinschalige experiment in 2004 is gebleven: een bijdrage leveren aan de lokale veiligheid door de samenwerking tussen bewoners, ondernemers, gemeente en politie te versterken. De kracht van Burgernet is de rechtstreekse verbinding van de deelnemers met de politie.

Hoe werkt het?

  • Ontvangt de politie een melding? Dan kan de centralist van de meldkamer van de politie besluiten een oproep te verspreiden onder de mensen die wonen of werken in een bepaald gebied en zich hebben opgegeven voor Burgernet.
  • Via hun vaste of mobiele telefoon ontvangen deelnemers een ingesproken bericht of per sms een tekstbericht. Sinds 2013 is er de Burgernetapp (iTunes en GooglePlay). En ook via Twitter en e-mail worden Burgernetoproepen verstuurd. Na een inbraak ontvangen Burgernetdeelnemers in de omgeving een e-mail met het verzoek om te reageren als zij informatie hebben over de woninginbraak. Op Facebook is een actieve community waar deelnemers zich kunnen aanmelden. In het bericht dat de meldkamer verstuurd, worden deelnemers aan Burgernet verzocht om uit te kijken naar een duidelijk omschreven persoon of voertuig. Zo helpen zij direct bij de opsporing van bijvoorbeeld dader(s), een voertuig of vermist kind.
  • Alle ingeschakelde deelnemers krijgen een gratis bericht over de afloop van een actie.

Burgernet wordt ook preventief ingezet, bijvoorbeeld om informatie te verstrekken over de preventie van woninginbraken.

Effectiviteit

In 2015 is Burgernet meer dan achtduizend keer ingezet in een urgente situatie. Tijdens deze acties zijn twaalf miljoen deelnemers bereikt. In bijna achthonderd gevallen kon met informatie van reagerende Burgernetdeelnemers een verdachte worden aangehouden of werd een vermist persoon teruggevonden. Burgernet wordt het meest ingezet bij een woninginbraak. Daarna volgt vermissing.

Burgernet dashboard

Wat Burgernet oplevert in een bepaald werkgebied of gemeente is te vinden in het Burgernet dashboard. Met dit dashboard kan tot op wijkniveau een overzicht worden gegenereerd over het aantal deelnemers, aantal acties, de aard van de acties en het resultaat van de acties. Het dashboard is beschikbaar voor medewerkers van gemeenten en lokale politieteams.

Over Burgernet

Meer informatie

© Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid