Product toegevoegd aan winkelmand
 

Platform Veilig Ondernemen

Handboek Keurmerk Veilig Ondernemen

Het Handboek Keurmerk Veilig Ondernemen is bestemd voor samenwerkingsverbanden die met het Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO) aan de slag willen. In deze vernieuwde versie van het Handboek KVO uit 2008 is het KVO-stappenplan geactualiseerd en zijn de maatregelen die winkelgebieden en bedrijventerreinen kunnen nemen meer toegesneden op de lokale praktijk.

Doelstelling

Het KVO-proces richt zich op het samenbrengen van de betrokken partijen en het inzichtelijk maken van de problemen, om die vervolgens gezamenlijk aan te pakken. Het doel is om zowel de objectieve als subjectieve veiligheid op een bedrijventerrein of in een winkelgebied te verhogen.

Beschrijving

Het KVO is een proces dat de veiligheid bevordert, maar het is bovenal een instrument dat de samenwerking borgt en zorgt voor een constructieve overlegstructuur. Het helpt ondernemers, gemeenten, politie en brandweer om samen de veiligheid in winkelgebieden en op bedrijventerreinen te verbeteren of goed te houden. Uitgangspunt is een duurzame samenwerking tussen alle betrokken partijen.

In acht stappen worden de betrokken partijen samengebracht, de veiligheidsproblemen geanalyseerd en maatregelen geselecteerd. Deze worden vervolgens uitgevoerd, geëvalueerd en indien nodig bijgeschaafd.

Toepassing

Het KVO heeft voor alle deelnemers een duidelijke meerwaarde. Het keurmerk zorgt voor een veiliger en prettiger (werk)omgeving. Daar heeft niet alleen de ondernemer, maar ook de gemeente baat bij. Bovendien maakt het KVO de aanpak van criminaliteit en brandveiligheid voor respectievelijk de politie en de brandweer een stuk effectiever. Doordat het KVO aan alle deelnemers eisen stelt, pakken alle partijen hun verantwoordelijkheid bij de aanpak van veiligheidsproblemen.

Meedoen aan het KVO is vrijwillig, maar niet vrijblijvend. Aan het KVO zijn consequenties verbonden.

Organisatie

Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV)

Bestanden