Product toegevoegd aan winkelmand
 

Hein Roethofprijs


Hein Roethofprijs

De Hein Roethofprijs geeft nationale bekendheid aan projecten die resultaten bereiken met de preventie van criminaliteit. De prijs, jaren geleden in het leven geroepen door het ministerie van Justitie en Veiligheid, wordt iedere 2 jaar uitgereikt aan een organisatie of samenwerkingsverband dat zich op een innovatieve, creatieve en effectieve manier richt op een probleem dat de sociale veiligheid bedreigt.

Iedereen kan deelnemen: buurtwerkers, jongerenwerkers, bewonersverenigingen, wijkraden, politie, bedrijven, verenigingen, onderwijsinstellingen, woningcorporaties, gemeenten en Openbaar Ministerie.

Criteria

De ingezonden projecten moeten aan de volgende criteria voldoen:

 1. Het project voorkomt criminaliteit, bevordert sociale veiligheid en/of veiligheidsbeleving.
 2. De oplossing van het probleem wordt gezocht in participatie vanuit de samenleving
  De grote kracht van het project zijn de mensen die het probleem ondervinden. Burgers nemen het initiatief of zijn er actief bij betrokken. Projecten waarbij uitsluitend de politie en/of justitie worden ingeschakeld, zijn uitgesloten van deelname.
 3. Er is sprake van een samenwerkingsverband
  Meerdere partijen werken samen in het project, bijvoorbeeld een bewonersvereniging, woningcorporatie en gemeente. Of: politie, een sportvereniging en jongerenwerk.
 4. Het project levert concrete resultaten op
  Uit de evaluatie van het project blijkt dat de aanpak een aantoonbaar positief effect heeft. Kwalitatief en/of kwantitatief. Zijn er geen cijfers beschikbaar, maak dan een heldere omschrijving van de resultaten.
 5. De maatregelen bevorderen het leefklimaat
  De Hein Roethofprijs gaat naar een project dat een positief effect heeft op de leefomgeving en de beleving van veiligheid.
 6. Het project bevat hoofdelementen die elders toepasbaar zijn
  Een project dat een gedegen aanpak van criminaliteit en veiligheid bevat, valt nooit een op een te kopiëren. Altijd zijn er wel lokale en andere situationele verschillen, waardoor bepaalde elementen op de ene plek succesvol blijken en elders niet. Maar onderdelen van een succesformule kunnen wel op diverse plaatsen in het land worden overgedragen.
 7. Er is uitzicht op voortzetting van het project
  Duurzaam tegengaan van criminaliteit en onveiligheid vergt continuïteit in organisatie en financiering. De projecten die in aanmerking komen voor de Hein Roethofprijs, zijn nog in uitvoering op het moment van de prijsuitreiking.
 8. De aanpak is vernieuwend en er spreekt creativiteit uit
  Een aantal jaren geleden waren de digitale buurtpreventiegroepen vernieuwend en creatief, maar inmiddels zijn ze gemeengoed. Dat ziet de jury van de Hein Roethofprijs graag. Maar een project dat al door het hele land is omarmd, is niet meer geschikt voor inzending. Tenzij er een innovatief element aan is toegevoegd of er een creatieve wending aan is gegeven. Dan kan het wel weer vernieuwend zijn.

Hein Roethof

Hein Roethof was PvdA-kamerlid en begin jaren ’80 was hij voorzitter van de commissie Kleine Criminaliteit van de Tweede Kamer. De commissie-Roethof kwam vooral in het nieuws door het beleidsplan Samenleving en Criminaliteit uit 1985, een krachtig pleidooi voor criminaliteitspreventie.

In 1987 riep het ministerie van Justitie en Veiligheid de Hein Roethofprijs in het leven. De organisatie van de Hein Roethofprijs is in handen van het CCV.

Meer informatie

Voor vragen en/of opmerkingen over de Hein Roethofprijs kun je contact opnemen met Door van der Wiele op 06 13 350 068.

© Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid