Product toegevoegd aan winkelmand
 
Terug naar nieuwsoverzicht

Waarom werkt de wijk-GGD zo goed?

Waarom werkt de wijk-GGD? De afgelopen jaren begeleidde het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (het CCV) 47 gemeenten bij de invoering van een wijk-GGD’er. Liep de wijk-GGD’er eenmaal rond, dan hield de begeleiding op. Terwijl er ook veel inhoudelijke inzichten zijn opgedaan en deze van belang zijn voor de uitvoering en toekomst van de werkwijze van de wijk-GGD. ZonMw maakt het daarom mogelijk om hier aanvullend onderzoek naar te doen.  

De wijk-GGD lijkt in een behoefte te voorzien. De werkwijze blijkt succesvol, maar tot nu toe is dit nog niet landelijk onderzocht. Ketenpartners zien overal de meerwaarde, maar wat maakt nu precies dat iedereen zo tevreden is? Dat gaat het CCV verder onderzoeken.

Het onderzoek moet een goede indicatie geven van de succesfactoren van het werk van de wijk-GGD’er. Hiervoor raadpleegt het CCV de wetenschappelijke literatuur, de eigen projectdocumentatie en aanvullende ervaringen uit de praktijk aan de hand van een  aantal case-studies in Nederlandse gemeenten.  

Wijk-GGD’er: verbindingsofficier veiligheid en zorg  

Een wijk-GGD’er, ook wel wijk-GGZ’er of wijkfunctionaris, werkt als verbindingsofficier in het netwerk van veiligheid en zorg. Hij of zij gaat zo snel mogelijk op mensen met verward gedrag af om escalaties te voorkomen. In dit vroege stadium bepaalt de wijk-GGD’er samen met (zorg)ketenpartners welke aanpak en zorg de persoon nodig heeft en regelt dit. Dit voorkomt onnodig politie-inzet en verdere traumatisering bij de betrokkene.

Naar verwachting wordt voor de zomer het onderzoeksrapport opgeleverd.

Kijk voor meer informatie over de wijk-GGD’er op onze website.

© Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid