Product toegevoegd aan winkelmand
 
Terug naar nieuwsoverzicht

Nieuw: handreiking do’s en don’ts Wet aanpak woonoverlast

Wat moet je doen en vooral nalaten bij de dossieropbouw, handhaving en naleving van een gedragsaanwijzing die opgelegd is vanuit de Wet aanpak woonoverlast? In een eerste overlastlab deelden experts uit 12 gemeenten en het Zorg- en Veiligheidshuis Twente hun ervaringen. Deze vatte het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (het CCV) samen in een handreiking die vanaf vandaag online beschikbaar is.

Maatwerk nodig bij opleggen gedragsaanwijzing woonoverlast

Bij het opleggen van een gedragsaanwijzing komt veel kijken. Het vraagt om goede voorbereiding, een gedegen dossieropbouw en samen met betrokken partners opstellen van aanwijzingen die kunnen worden gehandhaafd. De naleving van de gedragsaanwijzing(en) wordt vergroot door vooraf te onderzoeken waarom iemand overlast veroorzaakt en op welke manier je zijn gedrag kunt beïnvloeden.

Dat is iedere keer weer maatwerk. Een deel van de overlastgevers heeft ook andere problemen zoals psychische problemen, een verslaving of een verstandelijke beperking. Dit kan een belangrijke rol spelen in het veroorzaken van de overlast, maar ook in het kunnen naleven van een gedragsaanwijzing.

Samenwerking met de praktijk

Sinds 2017 wordt de gedragsaanwijzing door gemeenten ingezet en alle ervaringen tot nu toe leveren veel tips en valkuilen op die het CCV graag met je deelt. Deze handreiking is tot stand gekomen in samenwerking met de volgende gemeenten en organisaties: gemeente Almere, gemeente Breda,  gemeente de Bilt, gemeente Den Haag, gemeente Dordrecht, gemeente Ede, gemeente Hoogeveen, gemeente Leeuwarden, gemeente Papendrecht, gemeente Rotterdam, gemeente Schiedam, Zorg- en Veiligheidshuis Twente en bureau Woontalent.

Naar de handreiking

Na de zomer vinden er nog 2 overlastlabs plaats met diverse thema’s. Dit levert weer nieuwe informatie die helpt bij het zo goed mogelijk inzetten van de wet. In interactieve setting gaan we aan de slag om lastige vraagstukken zo praktisch mogelijk te maken.

Voorbeelden

Er zijn ondertussen veel voorbeelden van waarschuwingen, vrijwillige gedragsaanwijzingen en opgelegde gedragsaanwijzingen, waaronder ook tijdelijk huisverboden. Maak daar vooral gebruik van en laat je inspireren door je collega’s in het land. Voor meer informatie kijk op je op de website Woonoverlast van het CCV of neem je contact op met CCV-adviseur Katja Steverink, mail katja.steverink@hetccv.nl

Deze handreiking over de do’s en don’ts kwam tot stand in opdracht van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en werd opgesteld in samenwerking met de Rijksuniversiteit Groningen (RUG).

© Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid