Product toegevoegd aan winkelmand
 
Terug naar nieuwsoverzicht

Malafide taalbureaus bestrijden met nieuw barrièremodel

Het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (het CCV) heeft een nieuw barrièremodel opgeleverd: ‘malafide taalbureaus’. Het model geeft gemeenten inzicht in de werkwijze van deze taalbureaus om ze effectief te kunnen weren en bestrijden.

Vrouw achter computer

Onder de huidige Wet inburgering zijn inburgeraars nog zelf verantwoordelijk voor het inkopen van het inburgeringsaanbod. Onder de nieuwe wet, die waarschijnlijk op 1 januari 2022 ingaat, zijn gemeenten dat. Ook moeten gemeenten de kwaliteit van het inburgeringsaanbod waarborgen. Bij het inkopen van het taalaanbod kunnen gemeenten echter te maken krijgen met malafide taalbureaus. Om deze taalbureaus effectief te kunnen weren en bestrijden, is het belangrijk dat gemeenten inzicht hebben in hun werkwijze. Het barrièremodel ‘Malafide taalbureaus’ geeft gemeenten dit inzicht.

6 stappen in het inkoopproces

Het model gaat uit van 6 verschillende stappen in het inkoopproces:

  • Aanbestedingsproces
  • Gunning en contractbespreking
  • Uitvoering
  • Monitoring
  • Evaluatie
  • Contract bijstellen.

Per stap zijn de verschillende partijen nagegaan welke gelegenheden er zijn om crimineel te handelen en welke personen of partijen de malafide taalbureaus hier bewust of onbewust bij kunnen helpen. Vervolgens is per stap gekeken welke barrières gemeenten kunnen opwerpen om de gelegenheden duurzaam te verstoren of zelfs weg te nemen. Op deze manier biedt het barrièremodel handvatten om bij de inkoop van het inburgeringsaanbod te voorkomen dat er zaken wordt gedaan met onbetrouwbare taalaanbieders.

Barrieremodel inzien
Het barrièremodel ‘Malafide taalbureaus’ is gemaakt in opdracht van de VNG, samen met DUO, Blik op Werk, het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en gemeenten. Wil jij ook meer inzicht in de werkwijze van malafide taalbureaus? Bekijk dan het barrièremodel online. Om toegang te krijgen tot het model dien je eerst een account aan te maken op barrieremodellen.nl.

© Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid