Product toegevoegd aan winkelmand
 
Terug naar nieuwsoverzicht

CCV-Deskundigenpanel Veiligheid en Zorg: Van samen tegen corona naar verdeeldheid

Na de saamhorigheidsgevoelens die in het voorjaar van 2020 tijdens de pandemie overheersten, zie je nu steeds vaker verdeeldheid en tegenstellingen aan de oppervlakte komen. Dit uit zich onder meer in protesten en rellen. Herkennen professionals dit beeld ook in de wijk en geef ons input, vroeg het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (het CCV) aan haar Deskundigenpanel Veiligheid en Zorg.

Spanning door coronamaatregelen, economie en integratie

De overgrote meerderheid van de panelleden (83%) geeft aan dat zij het idee heeft dat er sprake is van polarisatie in het gebied waar ze werken. De meeste spanningen zien zij achtereenvolgens op de coronamaatregelen, de sociaal economische vraagstukken met daarbij de tweedeling tussen arm en rijk en de integratiekwesties (zoals Black Lives Matter en de Zwarte Piet-discussie).

Ze vermelden ook andere thema’s. Zo noemt een panellid: “Minder tolerantie naar psychiatrische buurtgenoten” en een ander zegt: “Je ziet dat onderwerpen die in het buitenland spelen, zoals de situatie rondom de Oeigoerse gemeenschap, ook in Nederland spelen.”

"Zorg dat er meer kansen zijn om elkaar beter te leren kennen buiten de eigen kringetjes.”

De professionals zijn eenduidig over het feit dat hier iets aan moet gebeuren. Sommige panelleden dragen ideeën aan hoe hier op moet worden ingespeeld. Een panellid verwoordt: “Zorg dat er meer kansen zijn om elkaar beter te leren kennen buiten de eigen kringetjes.” Een ander zegt: “Meer investeren in woningen. Betere huisvesting en meer en betere begeleiding van nieuwe Nederlanders.” Er zijn verschillende meningen over wie dit moet aanpakken: gemeente, OM, politie, zorg- en veiligheidshuizen, woningcorporaties en welzijnsorganisaties in samenwerking met betrokken bewoners. 

De meerderheid is het er wel over eens dat dit vanuit een integrale aanpak moet gebeuren. “Kan alleen maar integraal”, zegt een panellid. Daarnaast geeft meer dan de helft van de professionals aan soms of regelmatig gebruik van social media te maken om zicht te krijgen op mogelijke polarisatie in de wijk. 

Mooi voorbeeld: cultuurverbinders

Mooi voorbeeld: WIJschool


Dat het onderwerp polarisatie een veelbesproken onderwerp is, blijkt wel uit deze peiling. Het CCV neemt deze uitkomsten mee in de verdere verkenning van dit thema. 

Ongeveer een derde van de respondenten uit het CCV-deskundigenpanel Veiligheid en Zorg werkt bij de gemeente. Verder werken de panelleden onder andere bij de politie, buurtbemiddelingsorganisaties, welzijnsorganisaties, zorg- en veiligheidshuizen en in het onderwijs. Wil je ook deelnemen aan het deskundigenpanel Veiligheid en Zorg? Mail naar Frannie Herder , frannie.Herder@hetccv.nl, of Danisa Latuhihin, Danisa.Latuhihin@hetccv.nl, en vraag naar de mogelijkheden. 

© Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid