Product toegevoegd aan winkelmand
 
Terug naar nieuwsoverzicht

Amsterdamse haven dreigt aantrekkelijke smokkelroute te worden

De Amsterdamse haven dreigt een aantrekkelijke smokkelroute te worden voor criminelen. Onder meer door de komst van grote schepen en een 'versnipperde samenwerking' tussen de lokale autoriteiten. Dat blijkt uit het onderzoek Van verhalen naar verbalen van de Vrije Universiteit in opdracht van het Onderzoeksprogramma Politie en Wetenschap.

Ondermijning

Het begrip ‘ondermijning’ werkt volgens de onderzoekers averechts in de aanpak van drugscriminaliteit in het Noordzeekanaalgebied en de haven van Amsterdam (NZKG). Het mobiliseert bestuurders en beleidsmakers, maar het verlamt politie en andere veiligheidspartners in de uitvoering.

Men wíl wel samenwerken, maar het is moeilijk om organisatiebelangen te overstijgen. De onduidelijkheid van het begrip ondermijning zit daarbij in de weg, vooral waar het gaat om informatiedeling tussen politie en veiligheidspartners.

Uit de interviews blijkt een grote wil tot samenwerken als 1 overheid, maar het ontbreekt aan gezamenlijke slagvaardigheid. Er is een gebrek aan eigenaarschap en er is sprake van bestuurlijke versplintering.

Havenmarinier

Geadviseerd wordt om een autoriteit in te richten die het idee van optreden als 1 overheid kan belichamen (regie). Het gaat om een functionaris die met ‘ontkleurd’ leiderschap vorm kan geven aan een gedeelde urgentie en overeenstemming over richting en aanpak. Hiervoor wordt de term ‘havenmarinier’ voorgesteld (naar analogie van de Rotterdamse stadsmariniers).

Diens werkzaamheden sluiten aan op bestaande teams, projecten en samenwerkingsverbanden. Alle relevante publieke en private partijen dienen deze functionaris te ondersteunen. Alleen dan kan worden voorkomen dat het NZKG zich tot een (grotere) criminele ‘uitwijkhaven’ ontwikkelt. 

Aan de hand van de barrièremodellen van het CCV kun je bepalen welke barrières jij en je ketenpartners kunnen opwerpen. Met het model breng je het criminele proces in kaart en kijk je per onderdeel wie kan ingrijpen. Ga voor meer informatie naar www.barrieremodellen.nl.

© Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid