Product toegevoegd aan winkelmand
 
Terug naar nieuwsoverzicht

150 deelnemers bij online update Wet aanpak woonoverlast

Ruim 150 professionals sloten aan bij de online update die het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (het CCV) op 24 juni organiseerde over de Wet aanpak woonoverlast. 

Aan de hand van actuele vraagstukken kregen deelnemers een beeld bij de zaken die spelen in het land. Ook kregen ze van de sprekers Katja Steverink (het CCV), Michel Vols (Rijksuniversiteit Groningen), Wendy Stout (gemeente Dordrecht) en Francis Saathof (bureau Woontalent) antwoorden op vragen als: 

  • Hoe ziet een escalatieladder eruit? 
  • Hoe ga je om met een tijdelijk huisverbod bij ernstige woonoverlast en wat doe je vooral niet? 

De inzet van Wet aanpak woonoverlast

Ook besprak 1 van de sprekers 9 casussen waar onderliggende problematiek aan de orde is en de inzet van hulpverlening een belangrijke rol speelt. Katja Steverink: “We hoorden veel leerzame aspecten. Zo is het ontzettend belangrijk om vanaf het begin de hulpverlening te betrekken bij het opleggen van een gedragsaanwijzing. Van te voren moet duidelijk zijn wie welke rol, taak en verantwoordelijkheid heeft. En ook periodiek evalueren blijkt een belangrijke troef voor succes en geeft meer kans op naleving van een aanwijzing."

“Van te voren moet duidelijk zijn wie welke rol, taak en verantwoordelijkheid heeft.”

CCV-adviseur Katja Steverink

Verder kwamen de vele do's en don'ts op het gebied van dossieropbouw, handhaving en naleving van de wet aan de orde. Deze lees je terug in de nieuwe handreiking do’s en don’ts Wet aanpak woonoverlast.  

Online update terugkijken

Heb je de bijeenkomst gemist of wil je deze (nogmaals) terugkijken? Je vindt hier de presentatie of bekijk de opname van de update. 

Meer informatie of vragen?

Heb je vragen over de update of over de aanpak van woonoverlast? Bekijk de informatie op de themawebsite www.hetccv-woonoverlast.nl of neem contact op met katja.steverink@hetccv.nl

De update werd uitgevoerd in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. 

Kijkwijzer:
De stand van zaken van de toepassing van de wet in het land 
Vanaf 00:00:00 t/m 00:15.06
Katja Steverink
Het CCV, adviseur woonoverlast

Handhaving Wet aanpak woonoverlast: naar een escalatieladder 
Vanaf 00:15:06 t/m 00:28:32 
Prof. Mr. Dr. Michel Vols
Rijksuniversiteit Groningen, Centrum voor Openbare Orde en Veiligheid

De toepassing van het tijdelijk huisverbod in de praktijk
Vanaf 00:28:32 t/m 00:41:20
Wendy Stout
Gemeente Dordrecht, Juridisch adviseur

De kracht van hulpverlening binnen de Wet aanpak woonoverlast 
Vanaf 00:41:41 t/m  00:55:58
Francis Saathof
Bureau Woontalent 

© Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid