Ga naar de inhoud

Nieuw voor OOV’ers: het kompas Informatiebronnen 

Mensen achter laptop, afbeelding voor Kompas

Voor de OOV-er van nu is informatievoorziening van groot belang. Het nieuwe Kompas Informatiebronnen van het CCV helpt je daarbij op weg. Het Kompas biedt houvast bij het kiezen van effectieve informatiebronnen rond deze vijf actuele, complexe thema’s:

  • Weerbaar buitengebied (ondermijningsrisico’s)
  • Gedigitaliseerde criminaliteit/cybercrime
  • Online aangejaagde ordeverstoring
  • Zorg en veiligheid/complexe casuïstiek
  • Jonge aanwas in de (georganiseerde) criminaliteit.