Ga naar de inhoud

Nieuw: folder na doorzoeking drugspand

Folder na doorzoeking drugspand.

Als de politie een woning doorzocht heeft vanwege drugs, kunnen de bewoners/eigenaren met veel vragen achterblijven. De folder ‘De politie heeft uw woning doorzocht vanwege drugs… Wat nu?’ van het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (het CCV) geeft hen meer duidelijkheid.

Antwoord op veelgestelde vragen

De folder is opgebouwd op basis van vraag en antwoord. Zo wordt er antwoord gegeven op de volgende vragen:

 • Wat is er aan de hand?
 • Waarom neemt de burgemeester maatregelen?
 • Op basis van welke informatie neemt de burgemeester maatregelen?
 • Welke maatregelen kan de burgemeester nemen?
 • Welke maatregel is de burgemeester in jouw geval van plan te nemen?
 • Wat als je het niet eens bent met het voornemen?
 • Wat gebeurt er na een zienswijze?
 • Wat als je het niet eens bent met het besluit?
 • Wat als je het na de bezwaarprocedure niet eens bent met het besluit?
 • Wat als je een advocaat wilt?      

Praktische informatie over dwangsom en sluiting

Ook bevat de folder praktische informatie over het betalen van de dwangsom en de last onder bestuursdwang. Als de burgemeester besluit een woning te sluiten geeft de folder antwoord op vragen als:

 • Waar kun je naartoe?
 • Wat gebeurt er als je de woning toch betreedt?
 • Wat kun je doen voordat de woning gesloten wordt?
 • Wat gebeurt er na afloop van de sluitingstijd?
 • Wat gebeurt er als er kinderen betrokken zijn?           

Achterlaten of meesturen

De politie kan deze folder achterlaten na de doorzoeking. De gemeente kan de folder ook meesturen bij het voornemen.