Ga naar de inhoud

Nieuw: escalatieladder Wet aanpak woonoverlast

escalatieladder wet aanpak woonoverlast

De nieuwe escalatieladder van het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (het CCV) geeft gemeenten snel en praktisch overzicht van de stappen die ze kunnen zetten om, met de Wet aanpak woonoverlast, ernstige overlast te stoppen. “Met een duidelijke opbouw, heldere stappen en relevante jurisprudentie hopen we gemeenten nog meer te ondersteunen bij de inzet van dit instrument,” zegt CCV-adviseur Katja Steverink, die de afgelopen jaren landelijk aanspreekpunt is voor de aanpak van woonoverlast.

escalatieladder wet aanpak woonoverlast

De escalatieladder bestaat uit 6 treden. Met elke trede worden de handhavingsmaatregelen om de overlast te stoppen ingrijpender. Aan het begin is een maatregel nog laagdrempelig, zoals de inzet van buurtbemiddeling. Maar bij aanhoudende ernstige overlast kan zelfs worden overgegaan tot een tijdelijk huisverbod van 10 dagen. Het is trouwens niet altijd nodig om alle treden volgordelijk op te lopen. Soms kun je een trede overslaan of juist een trede terugstappen als de situatie zich daarvoor leent. In dit document de escalatieladder staan de verschillende mogelijkheden.  

Antwoorden op vragen uit de praktijk

Sinds de invoering van de Wet aanpak woonoverlast stellen professionals vragen over de stappen die ze kunnen nemen om de wet goed toe te passen. Zoals: welke stappen zijn er? Hoe kun je opschalen en welke juridische maatregelen kun je nemen als een overlastgever niet stopt met de overlast? Zijn hier al voorbeelden van? Steverink: “De escalatieladder die we samen met de Rijksuniversiteit Groningen ontwikkelden, geeft antwoord op deze vragen.”

Landelijke kennisopbouw

De afgelopen jaren bouwde het CCV veel kennis op door onderzoek te doen en de landelijke kenniskring Wet aanpak woonoverlast op te zetten en te ondersteunen. In deze kenniskring delen gemeenten casussen en ervaringen met elkaar en worden successen en knelpunten besproken. Daarnaast worden in kleinere interactieve overlastlabs samen met experts uit de praktijk specifieke onderwerpen verder uitgewerkt en concrete handreikingen en tips opgesteld.

Wet aanpak woonoverlast

Op 1 juli 2017 ging de Wet aanpak woonoverlast in. Op basis van deze wet heeft de burgemeester de mogelijkheid om gedragsaanwijzingen op te leggen aan zowel huurders als eigenaren van koopwoningen die ernstige en herhaaldelijke woonoverlast veroorzaken. Dit is een bestuursrechtelijke gedragsaanwijzing op basis van artikel 151d Gemeentewet.

De escalatieladder kwam tot stand in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Meer informatie staat over de aanpak van woonoverlast staat op deze thema website woonoverlast of neem contact op: Katja.Steverink@hetccv.nl.