Ga naar de inhoud

Met welke criminaliteit heeft het bedrijfsleven te maken?

Voorkant publicatie Samen criminaliteit bestrijden. Illustratie bij CCV-nieuwsbericht.

n opdracht van het Nationaal Platform Criminaliteitsbeheersing (NPC) heeft Bureau Beke actuele vormen van criminaliteit waar het bedrijfsleven mee te maken heeft, onderzocht: Samen criminaliteit bestrijden. In het onderzoek is ook gekeken naar de aanpak van diverse vormen van criminaliteit.

Het onderzoek bestond uit deskresearch, een online survey onder ondernemers en interviews met stakeholders. Op die manier kan de publiek-private samenwerking zich richten op de juiste opgaven en nieuwe prioriteiten, met een breed draagvlak uit het bedrijfsleven.

Nieuw actieprogramma

Het NPC is een samenwerkingsverband van overheid en bedrijfsleven. Het NPC werkt vanuit een meerjarig actieprogramma aan de aanpak van verschillende vormen van criminaliteit tegen en gefaciliteerd door het bedrijfsleven.

In 2019 leverde Bureau Beke input voor het Actieprogramma Veilig Ondernemen, dat in 2022 eindigt. In het huidige actieprogramma zijn de prioriteiten: cybersecurity, mobiel banditisme en ondermijning.

Voor de jaren 2023-2026 is een nieuw actieprogramma nodig. Het onderzoek is daarom een belangrijke stap naar het nieuwe Actieprogramma Veilig Ondernemen 2023-2026.

Bron: bureaubeke.nl