Ga naar de inhoud

Leo de Boer is nieuwe lid Raad van Toezicht van het CCV

Per 1 april 2023 treedt Leo de Boer, directeur van VNO-NCW en MKB-Nederland aan als nieuw lid van de Raad van Toezicht van het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (het CCV). Het CCV en VNO-NCW en MKB-Nederland zijn belangrijke partners als het gaat om het stimuleren, initiëren en ontwikkelen van effectieve aanpakken op het gebied van criminaliteitspreventie en veiligheid.

Hans van der Molen, voorzitter van de Raad van Toezicht van het CCV, kondigt de komst van het nieuwe lid aan: “We zijn verheugd dat met de komst van Leo de inbreng vanuit de werkgeversorganisaties in onze Raad van Toezicht geborgd is. Als persoon neemt Leo een enorme ervaring vanuit de macro- en meso economische omgeving mee én kent hij het CCV goed. Binnen het veiligheidsdomein spelen vele vraagstukken op het grensvlak van overheid en bedrijfsleven waarvoor we met een complete en vanuit diverse achtergronden samengestelde Raad van Toezicht prima zijn toegerust.”

Foto: Jeroen Poortvliet.

Raad van Toezicht

De raad houdt onder andere toezicht op de algemene gang van zaken van het CCV en op het beleid van directeur-bestuurder Patrick van den Brink. De Raad van Toezicht bestaat naast een onafhankelijke voorzitter uit leden benoemd op voordracht van het ministerie van Justitie en Veiligheid, Vereniging Nederlandse Gemeenten, VNO-NCW en MKB Nederland, Verbond van Verzekeraars en de Nationale Politie. De leden staan de directeur bij met advies en reflectie.