Ga naar de inhoud

Krachten bundelen om jongeren uit de georganiseerde en ondermijnende criminaliteit te houden

jonge man met mes in hand. Op de achtergrond staat en groepje jongeren bij elkaar.

“Jongeren die afglijden moeten ervaren dat ze op een tweesprong staan en dat ze werkelijk de keuze hebben om iets van hun leven te maken”, zei Dilan Yeşilgöz-Zegerius, minister van Justitie en Veiligheid in haar videoboodschap. Daarmee gaf ze de aftrap voor de bijeenkomst ‘Jongeren uit de georganiseerde en ondermijnende criminaliteit houden’, die het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (het CCV) op 6 oktober organiseerde. Meer dan 160 deelnemers gingen daarover met elkaar én met jongeren uit de doelgroep in gesprek. Veel van hun kennis en ervaring is nu te vinden in de online toolbox van het CCV.

Videoboodschap van minister Yeşilgöz-Zegerius tijdens CCV-bijeenkomst.

Op deze plek staat een YouTube-video. Het tonen van de video kan ertoe leiden dat YouTube persoonlijke gegevens zoals je IP-adres verwerkt en/of cookies op jouw apparaat zet. Wil je de video op deze pagina bekijken, dan moet je hiervoor eerst expliciet toestemming geven door onze marketing cookies te accepteren. Je kunt de video ook bekijken via YouTube.com.

Jongeren vertellen hun verhaal

“Veel mensen die het zien, maar niemand die erover praat”, rapten Redwan en Ilias van The Movement. The Movement is het antwoord van een groep jongeren uit een wijk in Amersfoort. De situatie liep daar zodanig uit de hand, dat standaard oplossingen niet meer werkten. In plaats van harder op te treden, werd de jongeren gevraagd naar wat zij nodig hadden om uit de criminaliteit te blijven of te komen.

Daar is met behulp van een scala aan maatschappelijke organisaties en ondernemers vorm aan gegeven. Met als resultaat dat nu 27 jongeren actief zijn bij The Movement. Dat aantal groeit met jongeren die zich ook vanuit andere delen van het land aansluiten. Tijdens de bijeenkomst traden 2 van hen op met eigen geschreven raps. De deelnemers klapten enthousiast met hen mee en gaven de jongeren veel complimenten.

Foto: Redwan en Ilias van The Movement

Theorie en College Tour

Thimo van der Pol, onderzoeker Amsterdam UMC en werkzaam bij Inforsa (Arkin), gaf een korte presentatie over het expertise netwerk model. Dat model betrekt 5  terreinen in de aanpak:

  1. Jongeren, ouders/verzorgers, broers/zussen
  2. Vrienden, school, sport, opa/oma, familie
  3. Wijkteams, jongerenwerk, overige instanties
  4. OM, GGZ, jeugdzorg, politie, gemeente, universiteit
  5. Samenleving, media, politiek.

Daarna konden deelnemers hem, Igor en Thimo, 2 jongvolwassenen uit de doelgroep, vragen stellen in de vorm van het bekende tv-programma College Tour. Daar werd gretig gebruik van gemaakt. Voorbeelden van een aantal vragen uit het publiek: Wat had jullie tegen kunnen houden? Hoe oud was je toen je benaderd werd voor het uitvoeren van criminele activiteiten? Had je een netwerk van vrienden, familie waar je op kon terugvallen? Aan welke type ondersteuning hebben jullie voor je gevoel echt wat gehad?

Van der Pol begeleidde het gesprek. Tussendoor gaf hij aan dat er recent zeer goede studies zijn gedaan. In die studies wordt bewezen dat jongeren die wekelijks contact hebben met een vrijwilliger, familielid, of credible messenger (red.: een rolmodel) substantieel minder vaak in contact komen met politie of gebruik maken van een zorgtraject.

Foto: Thimo van der Pol en 2 jongvolwassenen beantwoorden vragen uit het publiek tijdens ‘College Tour’

Kennis delen en inspireren

Vervolgens konden de deelnemers meedoen aan 2 workshops naar keuze. De workshops werden verzorgd door de 8 gemeenten die vanaf 2020 subsidie hebben gekregen voor deze problematiek (BOTOC). Het aanbod was gevarieerd en praktijkgericht. De deelnemers konden ook tijdens een Inspiratiewandeling langs verschillende sta-tafels (stands) met meerdere initiatieven kennis maken. Instrumenten die uitgelicht werden, waren onder ander het CCV-barrièremodel, het aanbod van het CCV binnen het domein Veiligheid en Zorg een interactief instrument voor scholen om ondermijning onder de aandacht te brengen en de CCV-coachaanpak voor aanpak criminele families.

Online toolbox

Veel van de kennis en ervaring die tijdens deze dag is uitgewisseld, is terug te vinden in de online toolbox ‘Preventie van ondermijnende en georganiseerde jeugdcriminaliteit’. Deze toolbox biedt informatie en verschillende aanpakken vanuit de 8 gemeenten gericht om jongeren uit de ondermijnende en georganiseerede criminaliteit te houden. Het gaat dan vooral om preventieve aanpakken van ondermijning in kwetsbare wijken.

Inzet is om te voorkomen dat met name jongeren en jongvolwassenen in sociaal economisch zwakkere wijken gemakkelijk in de georganiseerde criminaliteit terechtkomen. Instrumenten, procesverbetering en interventies die naast de gepresenteerde workshops de komende maanden vanuit de 8 gemeenten opgeleverd worden, krijgen natuurlijk ook een plek in deze toolbox. Zo blijft de informatie actueel en kunnen andere gemeenten een goede start maken met de ontwikkeling van hun eigen aanpak. Naar de toolbox