Product toegevoegd aan winkelmand
 

Expert

Model Integrale Brandveiligheid Bouwwerken

Bereik optimale brandveiligheid in slechts 6 stappen!

Het Model Integrale Brandveiligheid (IBB) versterkt de brandveiligheid door samenwerking. Door alle partijen te betrekken en gezamenlijk het stappenplan te volgen, zorg je dat er een goede samenhang is tussen verschillende brandveiligheidsmaatregelen. Dit helpt bij de realisatie van de veiligheid van mensen en beperkt bij brand de schade. Precies wat brandpreventie beoogt.

Voor wie is het model IBB?

Adviseur, brandweer, Bouw- en Woningtoezicht, verzekeraar, ontwerper bouwbedrijf, installateur én de gebruiker/eigenaar.

Toekomstbestendige brandveiligheid

Met het model IBB blijft de integrale brandveiligheid van het bouwwerk gedurende zijn gehele bestaan gewaarborgd. Het model maakt de kwaliteit van het werk van alle betrokken partijen aantoonbaar. Veel certificatie- en inspectieschema’s geven een oordeel over 1 of enkele brandbeveiligingsvoorzieningen, of over de toestand van een bouwwerk op een bepaald moment. Binnen het model IBB kun je certificatie en inspectie gebruiken om de kwaliteit te waarborgen, zeker voor kritieke brandbeveiligingsmaatregelen. Indien noodzakelijk, kun je de maatregelen tussentijds aanpassen.

Het model IBB:

 • Biedt een cyclus om de brandveiligheid steeds up-to-date te houden.
 • Sluit aan op brandveiligheidseisen van de overheid en verzekeraars.
 • Geeft structuur voor samenwerking.
 • Zorgt voor samenhang tussen de brandveiligheidsmaatregelen.
 • Is inzetbaar tijdens de ontwikkelings-, realisatie- en gebruiksfase van een gebouw.
 • Is flexibel toepasbaar voor alle soorten bouwwerken.
 • Is efficiënt en transparant.

De voordelen van het Model IBB voor jou

Voordelen voor de gebruiker Voordelen voor adviseur en ontwerper
Voordelen voor de bouwer Model IBB: de voordelen Voordelen voor de beheerder
Voordelen voor de dienst bouw- en woningtoezicht en de brandweer Voordelen voor de verzekeraar

Gebruiker

Ik kan:

 • De brandveiligheid kiezen die het beste past bij mijn situatie.
 • Andere partijen duidelijk maken wat ik wil en waarmee ik rekening houd.
 • Problemen en faalkosten vermijden.
 • Aantonen dat ik de brandveiligheid in mijn gebouw goed geregeld heb.
 • Onderhandelen met mijn verzekeraar over de hoogte van de premie in relatie tot mijn investering in brandbeveiliging.
 • Mijn keuzes en beslissingen goed vast leggen waardoor ik ze in de toekomst eenvoudig kan terugvinden.

Adviseur en ontwerper

 • Ik weet welke brandveiligheidsafspraken er zijn vastgelegd met toetsende en toezichthoudende instanties.
 • IBB helpt mij om de mix van organisatorische, bouwkundige en installatietechnische brandveiligheidsvoorzieningen optimaal af te stemmen op het gebruik van het gebouw.
 • Zo kan ik voor het gebouw vanuit een integrale kijk een helder brandveiligheidsconcept ontwikkelen.
 • Door de gestructureerde aanpak zie ik geen dingen over het hoofd
 • Ik leg het brandveiligheidsconcept vast zodat andere partijen weten wat ze moeten doen. In de toekomst kunnen zij de gemaakte keuzes en genomen beslissingen eenvoudig terugvinden.

Bouwer

Ik kan in het bouwproces:

 • Het onderwerp brandveiligheid de vereiste aandacht te geven
 • Niets over het hoofd zien waardoor ik stagnatie en faalkosten kan vermijden.

Beheerder

Ik kan:

 • De brandveiligheid up-to-date te houden. Het is duidelijk welke beheers- en onderhoudswerkzaamheden moeten worden verricht.
 • De gemaakte keuzes en de genomen beslissingen eenvoudig terugvinden.
 • Wijzigingen in het gebouw of in het gebruik, eenvoudig in de volgende versie van het brandveiligheidsconcept verwerken. 

Dienst Bouw- en Woningtoezicht en de brandweer

Ik kan:

 • Vaststellen of de gebruiker de brandveiligheid in het gebouw afdoende heeft geregeld
 • In het brandveiligheidsconcept zien of aan de wettelijke vereisten is voldaan, en hoe gelijkwaardige oplossingen zijn onderbouwd
 • Goed toezicht houden op en handhaven van brandveiligheidsregels.

Verzekeraar

 • Ik heb een goed inzicht in het brandrisico. Dit geeft mij een duidelijk kader om de premie te bepalen of te spreken over meer preventie.

Documenten

De essentiële bouwkundige controlepunten

Infobladen Bouwbesluit 2012

Verbeteren brandveiligheid - Proof of concept Cascademodel 2.0

Infosheet Brandveilige stallen

Integraal Plan Brandbeveiliging

Handboek Model IBB

Model Integrale Brandveiligheid Bouwwerken voor beslissers