Ga naar de inhoud

Jonge aanwas uit de criminaliteit houden: berichten uit de praktijk

jonge man met mes in hand. Op de achtergrond staat en groepje jongeren bij elkaar.

10 maart kwam de Learning Community ‘Jonge aanwas uit de (georganiseerde) criminaliteit houden’ online bij elkaar. Bureau Beke gaf in dit overleg een presentatie van het project Do or Don’t, over rekruteringsprocessen van jongeren in de georganiseerde criminaliteit. Er werden ook diverse activiteiten van de deelnemende gemeenten besproken.

Namens Bureau Beke gaf Henk Ferwerda een presentatie over het project Do or Don’t, over rekruteringsprocessen van jongeren in de georganiseerde criminaliteit. Het project bestaat uit 3 onderdelen: een kennissynthese, een praktijkscan en do’s en don’ts voor de praktijk. Voor de praktijkscan werden ook de deelnemers aan deze Learning Community geïnterviewd. De kennissynthese is afgerond en beschikbaar op de site van Bureau Beke.

Berichten uit de praktijk

In een rondje langs de velden vertelden de deelnemers over de activiteiten in hun gemeenten. In de gemeente Tilburg loopt de aanpak van criminele familienetwerken. Onderdeel van de integrale aanpak is het werken met coaches voor jongeren die dreigen af te glijden naar de criminaliteit en niet in beeld zijn bij het reguliere jongerenwerk. De praktijk laat zien dat dit soort coaches – die dezelfde taal als de jongeren spreken en zelf vaak dader of slachtoffer zijn geweest – belangrijk zijn.

De gemeente Zaanstad organiseert 14 maart de online bijeenkomst Are we on Track en geeft aan plannen geëvalueerd te hebben met een extern adviesbureau en stakeholders. Daar zijn nieuwe acties uit naar voren gekomen voor de uitvoeringsplannen van 2022.

De gemeente Rotterdam gaat de aanpak van drugsgebruikers intensiveren. Zowel het aanspreken op hun verantwoordelijkheidsgevoel omdat jongeren (onder andere drugskoeriers) in gevaarlijke situaties terecht komen om hen de drugs te bezorgen als het aanbod om te helpen bij hun drugsverslaving. Hiervoor kiezen ze onder aan de aanpak van SMS bom. Een aanpak die ook de gemeente Utrecht gebruikt.

In de gemeente Amsterdam is voor de derde keer de opleiding voor credible messengers gestart. Een aanpak die gebaseerd is op effectieve bestanddelen volgens Ferwerda.

Toolbox en landelijke bijeenkomst

In opdracht van het ministerie van Justitie en Veiligheid werkt het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (het CCV) aan een toolbox Ondermijning en jongeren. In deze toolbox worden documenten en ervaringen van de deelnemende gemeenten gepubliceerd, evenals relevante onderzoeken en publicaties. Zodat andere gemeenten daar hun voordeel mee kunnen doen. Deze toolbox is in de loop van dit jaar beschikbaar.

In het najaar organiseert het CCV wederom een landelijke bijeenkomst om opgedane kennis en ervaringen vanuit de learning community te delen met andere gemeenten en geïnteresseerden.

Leestips

De leestips die in de Learning Community aan de orde kwamen:

Over de Learning Community

Deze gemeenten nemen deel aan de Learning Community ‘Jonge aanwas uit de criminaliteit houden’: Amsterdam, Arnhem, Den Haag, Eindhoven, Rotterdam, Tilburg, Utrecht en Zaanstad. In de Learning Community delen zij informatie en aanpakken die erop gericht zijn om jongeren uit de (georganiseerde) ondermijnende criminaliteit te houden. Het gaat dan vooral om preventieve aanpakken van ondermijning in kwetsbare wijken.

Wil je meer weten over dit bericht of de Learning Community? Neem dan contact op met CCV-adviseur Lilian Tieman.