Ga naar de inhoud

Het CCV laat zestien lidstaten kennismaken met barrièremodel

CCV-adviseur Lienke Hutten en René Middag, werkzaam bij de Landelijke Eenheid van de politie en landelijk projectleider mobiel banditisme, legden uit hoe de deelnemers in de huid van criminelen konden kruipen om een criminaliteitsfenomeen te verstoren.

25 deelnemers uit 16 verschillende lidstaten hebben kennis gemaakt met het barrièremodel van het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (het CCV). Dit gebeurde tijdens de 6-daagse training ‘Behind Enemy Minds’ in Gent.

CCV-adviseur Lienke Hutten en René Middag, werkzaam bij de Landelijke Eenheid van de politie en landelijk projectleider mobiel banditisme, legden uit hoe de deelnemers in de huid van criminelen konden kruipen om een criminaliteitsfenomeen te verstoren.

Inzicht in criminaliteitsfenomenen

Want om georganiseerde criminaliteit effectief aan te kunnen pakken, is het allereerst belangrijk om inzicht te hebben in de fenomenen waarmee je te maken hebt. Daarbij is het van belang na te gaan hoe het verdienmodel van dit fenomeen in elkaar zit. Dit kan met het barrièremodel

In de huid van een crimineel kruipen

Het CCV helpt publieke en private veiligheidspartners het verdienmodel met behulp van het barrièremodel te achterhalen. Daarbij kruipen ze samen in de huid van een crimineel en gaan na welke stappen de crimineel moet zetten om een delict überhaupt te kunnen plegen.

CCV-adviseur Lienke Hutten en René Middag, werkzaam bij de Landelijke Eenheid van de politie en landelijk projectleider mobiel banditisme, legden uit hoe de deelnemers in de huid van criminelen konden kruipen om een criminaliteitsfenomeen te verstoren.
CCV-adviseur Lienke Hutten en René Middag, werkzaam bij de Landelijke Eenheid van de politie en landelijk projectleider mobiel banditisme, legden uit hoe de deelnemers in de huid van criminelen konden kruipen om een criminaliteitsfenomeen te verstoren.

Ook gaan ze per stap na welke partijen en gelegenheden het delict mogelijk maken en welke signalen opgepikt kunnen worden. Vervolgens bekijken ze per onderdeel wie dan welke barrières kan opwerpen om de criminele activiteiten te verstoren.

EU-training voor politie en andere rechtshandhavers

De presentatie over het barrièremodel maakte onderdeel uit van een 6-daagse training van CEPOL. Een agentschap van de Europese Unie dat zich toelegt het ontwikkelen, uitvoeren en coördineren van opleidingen voor politie en andere rechtshandhavers. De training werd geïnitieerd door België en was een samenwerking tussen België, Zwitserland, Duitsland en Nederland.