Ga naar de inhoud

Het CCV geeft veiligheidsadvies aan bestuurders

Veilig Wonen Scan uitgevoerd door een adviseur van het CCV bij het huis van een raadslid.

De vernieuwde Regeling Beveiligingsmaatregelen treedt 1 januari 2024 in werking. Die maakt het mogelijk dat bestuurders, zoals burgemeesters en gedeputeerden, passende beveiligingsmaatregelen kunnen krijgen.

Zij kunnen bij het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (het CCV) een gesprek aanvragen, waarbij een veiligheidsadviseur de risico’s in en rondom hun woning in kaart brengt. De veiligheidsexpert van het CCV adviseert welke beveiligingsmaatregelen passend zijn.

Beveiligingsadvies

Het kan daarbij gaan om fysieke maatregelen in en om het huis, zoals een alarmsysteem, maar ook om maatregelen die zijn gericht op bewustwording en online weerbaarheid. Op basis hiervan brengt de beveiligingsautoriteit (BVA) van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) een beveiligingsadvies op maat uit aan de betreffende bestuurder.

Agressie tegen bestuurders

De regeling is door BZK ingesteld, omdat steeds meer bestuurders in hun ambt te maken krijgen met agressie en intimidatie. Dit gebeurt niet alleen bij het gemeente- of provinciehuis, maar ook bij de privéwoningen van bestuurders. Het waarborgen van hun veiligheid is volgens het ministerie van groot belang voor de kwaliteit van het openbaar bestuur en het goed laten functioneren van de Nederlandse democratie.

Meer informatie over de regeling volgt binnenkort. Hou daarvoor ook de nieuwsbrief van het CCV in de gaten. Nog geen lid?

Bron: Weerbaarbestuur.nl