Ga naar de inhoud

Het CCV aan de slag op BES-eilanden

Hoe kunnen Bonaire, Saba en Sint Eustatius het toekomstperspectief van jongeren op de eilanden verbeteren? CCV-adviseurs Lienke Hutten en Mirjam Prinsen hielpen de eilanden hier met behulp van het barrièremodel antwoord op te krijgen. Samen met partners onderzochten ze hoe jongeren op de eilanden opgroeien en keken ze naar barrières en interventies om te voorkomen dat jongeren afglijden of in de criminaliteit belanden.

De jeugd heeft de toekomst. De eilanden Bonaire, Saba en Sint Eustatius (BES-eilanden) willen dan ook graag dat hun jongeren hun kansen optimaal benutten. Dat is belangrijk voor hun eigen toekomst én voor de toekomst van de eilanden. De eilanden hebben echter ook te maken met armoede en er bestaat een kloof tussen arm en rijk. Kenmerken die de risico’s op een criminele loopbaan vergroten.

Inzicht in levensloop

Om te voorkomen dat jongeren in de criminaliteit belanden en hun kansen verliezen, is het belangrijk te weten hoe jongeren in deze wereld verzeild kunnen raken. CCV-adviseurs Lienke Hutten en Mirjam Prinsen werden door het Openbaar Ministerie, het Openbaar Lichaam Bonaire en de liaison van het ministerie van Justitie en Veiligheid uitgenodigd naar Bonaire te komen om hier inzicht in te geven. Ze gebruikten daarbij de methodiek van het barrièremodel. Het barrièremodel helpt criminele processen en de complexe wereld eromheen overzichtelijk te ordenen en analyseren.

Samen met diverse partners die de doelgroep en hun belevingswereld goed kennen, brachten zij de levensloop van jongeren die in de criminaliteit belanden in kaart. Daarnaast werden er gedragswetenschappelijke inzichten besproken om effectieve maatregelen te nemen. Deze inzichten gaven de partijen vervolgens aanknopingspunten voor barrières en interventies om criminele carrières te voorkomen of vroegtijdig te doorbreken.

Cultureel-antropologische insteek

Om de context en omgeving waarin de jongeren op de BES-eilanden opgroeien goed te begrijpen, hebben de CCV-adviseurs daarnaast ook met een antropologische bril naar het vraagstuk gekeken: hoe leven jongeren op het eiland en wat maken ze mee? Daarvoor bezochten en spraken ze met uiteenlopende partijen:

  • het onderwijs (basisonderwijs, scholengemeenschap SGB en volwassenenonderwijs Forma);
  • jongerenwerk Jong Bonaire;
  • de politie (barioregisseur (wijkagent) en de jeugdagent voor de BES-eilanden);
  • de gevangenis JICN;
  • Krusada, een organisatie die zich inzet voor de re-integratie van ex-gedetineerden;
  • Forsa, een organisatie die 12- tot 18-jarigen helpt om terug te keren naar regulier onderwijs.

Dit leverde boeiende gesprekken en veel informatie voor het barrièremodel op. De CCV-adviseurs werken het model in Nederland verder uit. Op basis hiervan kunnen de eilanden aan de slag met een gerichte aanpak van barrières en interventies om jongeren een kansrijke toekomst tegemoet te laten gaan.