Ga naar de inhoud

Gert Veurink toegetreden tot CCV Raad van Toezicht

Gert Veurink. Illustratie bij CCV-nieuwsbericht.

Gert Veurink is namens de Nationale Politie toegetreden tot de Raad van Toezicht (RvT) van het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (het CCV). Gert is plaatsvervangend eenheidschef / hoofd operatiën bij Politie Oost-Nederland en is onder meer portefeuillehouder publiek-private samenwerking van de Nationale Politie.

Samenwerking versterken

Veurink: “Ik geloof erg in de samenwerking tussen publieke en private partijen bij het voorkomen en bestrijden van criminaliteit. Bij private partijen en ook bij de politie is erg veel kennis, expertise en informatie, die nog veel meer waard is als we die slim weten te combineren. Gezamenlijk kunnen we nog veel meer voorkomen en de veiligheid vergroten. Ik zie er naar uit om vanuit mijn achtergrond deze samenwerking te versterken en een bijdrage te kunnen leveren.”

‘Ik geloof erg in de samenwerking tussen publieke en private partijen bij het voorkomen en bestrijden van criminaliteit.’

De Raad van Toezicht houdt onder andere toezicht op de algemene gang van zaken van het CCV en op het beleid van de directeur. De RvT-leden staan de directeur bij met advies en reflectie. De RvT en directie zijn blij met de komst van Gert Veurink en verheugen zich op de samenwerking. Hij vervangt Liesbeth Huyzer, die na 2 perioden van in totaal 8 jaar is afgetreden. De RvT en medewerkers van het CCV zijn haar zeer erkentelijk voor haar inzet en betrokkenheid en wensen haar alle goeds.