Ga naar de inhoud

Gemeenten actief aan de slag met schrijven IVP 2023-2026

Raadszaal. Illustratie bij CCV-nieuwsbericht.

Waarom blijft het zo belangrijk dat gemeenten over een actueel integraal veiligheidsplan (IVP) beschikken? En hoe kom je samen met je partners tot een goede selectie van speerpunten voor de komende jaren? De gemeenten Woerden en Oudewater vroegen het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (het CCV) om hen een stap verder te helpen in hun IVP-proces.

Op initiatief van de OOV-afdeling zijn de samenwerkingspartners, inclusief verschillende gemeentelijke afdelingen, uitgenodigd om mee te denken en praten over het nieuwe IVP. Onder meer politie, OM, sociaal domein, Veiligheidsregio, Toezicht en Handhaving, gebiedsgerichtwerken en de afdeling economische zaken van de gemeente leveren deze periode denkkracht om inhoud te geven aan het plan dat in januari aan de raad wordt voorgelegd.

Zo’n sessie is belangrijk, omdat het van je partners vraagt om al in een vroegtijdig stadium mee te denken. De OOV-afdeling had een veiligheidsanalyse gemaakt, zodat de deelnemers geïnformeerd werden over de criminaliteits- en overlastcijfers, trends en ontwikkelingen in deze gemeenten.  

Ook de onderlinge samenwerking werd besproken. Wat ging goed, waar willen we op investeren, missen we partijen die in het nieuwe IVP een rol gaan spelen?

Onder leiding van de CCV-adviseurs Nienke van Zelst en Lilian Tieman hebben de deelnemers hun prioriteiten kunnen uitspreken, de achtergrond geschetst en is een keuze gemaakt in:

  • Het aantal speerpunten of prioritaire thema’s
  • De zogenaamde overige strategische thema’s (Kernbeleid Veiligheid 2021 | VNG)
  • Onderwerpen die naar een beheers-niveau kunnen worden teruggebracht.

“Hoewel het aantal onderwerpen dat afgeschaald kan worden beperkt was volgens de deelnemers, is het wel goed om de vraag te stellen. Je blijft anders altijd maar onderwerpen stapelen. Dat is niet realistisch met het aantal mensen en het aantal middelen dat je tot je beschikking hebt. Soms moeten er onderwerpen afgeschaald worden. Belangrijk is dat je je daarbij laat helpen door analyses met cijfers en de ervaringen van je samenwerkingspartners”, aldus Tieman.

De OOV-afdeling gaat met de opbrengst aan de slag en houdt in de tussentijd de deelnemers op de hoogte van de voortgang. Wanneer het IVP door de raad is goedgekeurd, plaatst het CCV deze op haar website, zodat andere gemeenten hier ook weer van kunnen leren.