Ga naar de inhoud

Gebruik adviestool Wet MBVEO bij overlast

Optocht met fakkels Ter illustratie van het CCV-dossier Wet mbveo.

Gebruik jij de adviestool Wet bestrijding voetbalvandalisme en overlast al? Een eerdere evaluatie van de Wet in 2021 liet zien dat niet alle gemeenten de mogelijkheden van de Wet MBVEO gebruiken. Dat is jammer, want het is een goed instrument om in te zetten als de openbare orde en veiligheid in gevaar komt. Het geeft de mogelijkheid om hinderlijk gedrag aan te pakken en maatwerk in te zetten. Wil je weten of je de wet kunt inzetten bij een specifieke casus, gebruik dan de adviestool van het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (het CCV).

Met deze adviestool kunnen professionals van gemeente, politie, Openbaar Ministerie (OM), KNVB, betaald voetbalorganisatie (BVO) een advies opvragen. Dit doen ze door op de website een aantal vragen te beantwoorden over een specifieke casus. Uit de antwoorden wordt direct een advies samengesteld over hoe de wet kan worden ingezet. Rechters vinden in de tool handige verwijzingen naar onder meer informatie over de meldplicht van de burgemeester, de gedragsaanwijzing van de officier van justitie en over de vrijheidsbeperkingen die hij/zij als strafrechter kan opleggen.

Katja Steverink, CCV-adviseur die de tool samen ontwikkelde met de Rijksuniversiteit Groningen, legt uit: “Het advies gaat in op de vraag wat de professional kan doen, welke maatregel hij/zij op kan leggen en waar hij/zij rekening mee moet houden. Ook staan er verwijzingen naar jurisprudentie. De laatste onderdelen van de tool zijn voltooid. Het Openbaar Ministerie, de politie en de rechterlijke macht kunnen nu ook de adviestool gebruiken. Eerder waren de onderdelen voor de gemeente en de KNVB/BVO’s al online.”

Bevoegdheden bij voetbaloverlast en wijkoverlast

De Wet MBVEO geeft burgemeesters, officieren van justitie en strafrechters bevoegdheden om op te treden als de openbare orde en veiligheid in gevaar komt. Deze bevoegdheden kunnen worden ingezet om voetbaloverlast tegen te gaan. Maar dat niet alleen, je kunt er ook overlast in de wijk of overlast bij evenementen mee aanpakken. Denk bij wijkoverlast bijvoorbeeld aan overlastgevende jongeren, geluidsoverlast, openbare geweldpleging, openbare dronkenschap of drugsgebruik op straat. De jaarwisseling is een voorbeeld van een evenement waarbij regelmatig een gebiedsverbod  wordt opgelegd. Ook zijn de bevoegdheden in te zetten bij strafbare vormen van overlast, zoals bij mishandeling of bedreiging.

Combinatie Wet MBVEO en andere instrumenten

Ontwikkelingen zoals de ongeregeldheden in en buiten stadions tijdens voetbalwedstrijden, laten zien dat de inzet van de Wet MBVEO in combinatie met andere instrumenten zoals stadionverboden van belang is. De samenwerking tussen gemeenten, KNVB, clubs, politie en OM is essentieel om te komen tot een gezamenlijk handelingsperspectief om deze overlast aan te pakken.

Ons voetbal is van iedereen

De adviestool en het CCV-webdossier zijn onderdeel van het plan ‘Ons voetbal is van iedereen’ van de Rijksoverheid. In dit plan staat de aanpak van racisme en discriminatie in het voetbal centraal. Het vergroten van de kennis over straffen en maatregelen om ordeverstorende incidenten aan te pakken, is hier een onderdeel van.Heb je vragen of opmerkingen? Mail naar Katja.Steverink@hetccv.nl.