Ga naar de inhoud

Flyer met tips voor ondernemers om brandveiligheid aan te pakken

Handen op tafel met bouwtekening en helm

Het Verbond van Verzekeraars heeft samen met het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (het CCV), Brandweer Nederland, Riskonet, Brandveilig Bouwen Nederland en de Vereniging van Brandveiligheidsadviseurs een flyer ontwikkeld om ondernemers bewust te maken van de gevolgen van brand. Jaarlijks zijn er zo’n 4.000 bedrijfsbranden in ons land, vooral in industriële gebouwen, kantoorpanden en winkels. De gevolgen van brand zijn vaak groter dan ondernemers zich (vooraf) realiseren.

Onder de noemer Brandveiligheid voor ondernemers – hoe pak je dat aan? wil het Verbond van Verzekeraars ondernemers vooral aan het denken zetten. “Dat is, eerlijk gezegd, al jaren een punt van aandacht”, vertelt Rudo Meuleman, voorzitter van het netwerk brand van de risicodeskundigen.

Risico op brand

In het dagelijks leven is Meuleman Senior Risicodeskundige Grootzakelijk & Transport bij Achmea. Samen met vertegenwoordigers van de 6 partijen heeft hij tips en tricks voor ondernemers verzameld om de brandveiligheid op een strategisch niveau aan te pakken.

Veel ondernemers onderschatten volgens Meuleman het risico van brand. “Dat gebeurt onbewust, terwijl ze de continuïteit van hun bedrijf kunnen vergroten als ze bewuster met brandveiligheid omgaan.” Juist daarom willen de 6 betrokken partijen ondernemers bewust maken van de risico’s die ze lopen en de keuzes die zij zelf kunnen maken.

Voorkomen van brand

Een ondernemer kan 2 keuzes maken, stelt Meuleman. Hij kan het Bouwbesluit volgen en uitgaan van minimale eisen die zijn gebaseerd op vluchtveiligheid. Of hij kan een stap verder gaan en kiezen voor meer preventie en schadebeperking. Meuleman geeft een praktijkvoorbeeld om het verschil tussen de 2 keuzes uit te leggen. “Stel dat jij een groot magazijn hebt en je kiest voor de minimale eisen, die in het Bouwbesluit zijn vastgelegd. In dat geval staat de vluchtveiligheid voorop en hoef je bijvoorbeeld geen rookmelders op te hangen of compartimenten aan te leggen. Als het goed is, vallen er bij brand geen slachtoffers. Maar wat gebeurt er met het magazijn? Wij hebben geregeld te maken met verzekerde sommen van tientallen miljoenen euro’s en het nemen van schadebeperkende maatregelen is dan nodig om het risico überhaupt verzekerbaar te krijgen en te houden.”

Brandverzekeraars

Feitelijk komen verzekeraars dus eigenlijk te laat in beeld. Volgens Meuleman is een van de belangrijkste tips in de flyer dan ook om alle partijen tegelijk aan tafel te zetten. “Zeker bij nieuwbouw of verbouw kan een ondernemer zichzelf een hoop ellende besparen als hij eerder met zijn verzekeraar schakelt.”