Ga naar de inhoud

Europees barrièremodel over autodiefstal en autokraak in de maak

Dief slaat raam in van auto.

Het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (het CCV) doet samen met de Universiteit van Gent en het Center for the Study of Democracy (CSD) uit Bulgarije onderzoek naar autodiefstal en autokraak in Europa. Tijdens het Eurocrim-congres in Florence presenteerden CCV-adviseurs Joeri Vig en Lienke Hutten de tussentijdse resultaten van het Europese barrièremodel dat hiervoor in de maak is.

Foto: Projectgroep V-Bar op Eurocrim-congres in Florence
Foto: Projectgroep V-Bar op Eurocrim-congres in Florence

Onderzoek in zes EU-lidstaten

Autodiefstal is de afgelopen tien jaar een belangrijke criminele markt geworden die vrijwel alle lidstaten van de Europese Unie treft. Zo werden er in de periode van 2015 tot 2017 jaarlijks ongeveer 697.000 auto’s gestolen. Reden voor het CCV, de Universiteit van Gent en het CSD om hier onderzoek naar te doen. De partijen startten in 2022 met het project V-BAR en onderzochten het logistieke proces van autodiefstal en autokraak in zes EU-lidstaten:

  • België
  • Nederland
  • Bulgarije
  • Frankrijk
  • Duitsland
  • Italië

Hieraan werkten onderzoekers uit de verschillende landen mee. Ze analyseerden recente strafdossiers en interviewden relevante partijen, zoals wetshandhavingsinstanties, autofabrikanten, autoverzekeraars en detailhandelaren actief in de e-commerce. Om een goed beeld te krijgen van de nationale markten van motorvoertuigcriminaliteit hebben de onderzoekers per land een rapport opgesteld.

Europees barrièremodel in de maak

In de eerste helft van 2023 heeft de projectgroep de rapporten van alle landen geanalyseerd. Ze haalden er de grensoverschrijdende elementen uit. Deze elementen vormden de basis van een Europees barrièremodel. In dit model staat beschreven welke stappen criminelen moeten zetten om autodiefstal en autokraak in de Europese Unie te kunnen plegen. Per stap wordt ingegaan op de mogelijkheden die geboden worden, de signalen die opgevangen kunnen worden, de personen die de criminelen bewust of onbewust bij hun acties kunnen helpen, de barrières die opgeworpen kunnen worden en de partijen die dit kunnen doen.

Meest effectieve barrières implementeren

In september presenteerden CCV-adviseurs Joeri Vig en Lienke Hutten het voorlopige barrièremodel op de jaarlijkse conferentie van de European Society of Criminology, Eurocrim, in Florence. In oktober komen experts op het gebied van voertuigcriminaliteit uit verschillende landen bij elkaar om samen de meest effectieve barrières te bepalen die op EU-niveau kunnen worden geïmplementeerd. De projectgroep legt uiteindelijk drie van deze barrières aan de Europese Commissie voor om op te pakken. Het definitieve barrièremodel wordt aan het einde van dit jaar opgeleverd en gepresenteerd tijdens een afsluitende conferentie op donderdag 14 december in Gent.

Wil je de ontwikkelingen rond dit project volgen? Houd dan de website van V-BAR in de gaten.