Ga naar de inhoud

Ermelo, Harderwijk en Putten gaan werken aan veilig buitengebied

De georganiseerde criminaliteit weet de weg naar het buitengebied steeds beter en vaker te vinden. Dat geldt ook in Ermelo, Harderwijk en Putten. Een groot aantal partijen heeft daarom hun handtekening gezet onder een intentieovereenkomst in het kader van Veilig Buitengebied.

Het doel van Veilig Buitengebied is gezamenlijk zorgen voor een veilig en leefbaar buitengebied waar criminele activiteiten zoveel mogelijk worden voorkomen, tijdig worden herkend en aangepakt. De verschillende partijen laten door de ondertekening zien dat zij zich samen inzetten om onveilige situaties en (ondermijnende) criminaliteit in het buitengebied te herkennen, aan te pakken en te voorkomen. Het proces wordt begeleid door Platform Veilig Ondernemen Oost-Nederland.

De 3 gemeenten, LTO (land- en tuinbouworganisatie), de Omgevingsdienst Noord-Veluwe, het Waterschap, Wildbeheer (eenheid Veluwe Noordwest en eenheid Nijkerk e.o.) de politie en de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland bundelen hiermee hun krachten. De samenwerking tussen deze (publieke en private) partijen is de basis voor de aanpak van het buitengebied. De samenwerking zorgt voor korte lijnen en verbetert de onderlinge communicatie. Door informatie nog beter te delen, kunnen gerichte maatregelen worden genomen. Daar zit de kracht van Veilig Buitengebied.

Drugslabs op platteland

Bedrijven en bewoners op het platteland worden steeds vaker getroffen door criminele activiteiten, zoals diefstal van diesel en kostbare landbouwmachines of dumping van chemisch afval. Hennepkwekerijen en drugslabs steken steeds vaker de kop op in een afgelegen schuur of stal, al dan niet met gedwongen medewerking van de eigenaar. Door Veilig Buitengebied ontstaat beter zicht hierop en kan er effectiever worden ingegrepen om dit te voorkomen én aan te pakken.

De de 3 burgemeesters juichen de aanpak toe, en zien veel meerwaarde in het samen optrekken. Burgemeester van Harderwijk, Harm-Jan van Schaik: “Ik ben ervan overtuigd dat deze gezamenlijke aanpak met de gemeente Ermelo en Putten ons slagvaardiger maakt in het werken aan een veilig buitengebied voor ondernemers, hun medewerkers en inwoners.“

“Om het voor alle bezoekers, inwoners en ondernemers veilig te houden is het belangrijk dat we onze krachten bundelen.”

Burgemeester Hans van Daalen van Ermelo

Burgemeester Hans van Daalen, Ermelo: “Het buitengebied in Ermelo is prachtig en uitgestrekt. Om het voor alle bezoekers, inwoners en ondernemers veilig te houden is het belangrijk dat we onze krachten bundelen in de aanpak van criminaliteit. Zo krijgen we nog beter zicht op wat er speelt, en kunnen we eerder ingrijpen en criminele activiteiten voorkomen of vroegtijdig de kop indrukken.”

Burgemeester Henk Lambooij van Putten: “De uitgestrektheid van het buitengebied maakt dat criminelen er vaak ongezien kunnen opereren. Er wordt steeds vaker wat gestolen. Ook treffen wij steeds meer hennepkwekerijen en xtc-laboratoria aan in voormalige boerenschuren. En er wordt het nodige gedumpt. Deze ontwikkelingen trekken zich niets aan van gemeentegrenzen. En dus is het goed dat wij de handen ineenslaan.”

Bron: Putten.nl – Ermelo, Harderwijk en Putten tekenen intentieverklaring Veilig Buitengebied