Ga naar de inhoud

Ebru Avci nieuw MT lid bij het CCV

Regenboog boven het kantoorgebouw van het CCV

Op 16 januari 2023 is Ebru Avci toegetreden tot het managementteam (MT) van het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (het CCV). Zij volgt Ralph Vossen op, die na bijna 14 jaar met pensioen is gegaan en dus afscheid heeft genomen van het CCV.  

Als MT-lid bij het CCV werkt Avci op het snijvlak van de publieke en private sector. In Avci heeft het CCV een strategische en betrokken manager gevonden. Samen met het MT en de medewerkers geeft ze mede vorm aan de strategische koers van de organisatie.   

Ervaring 

Avci heeft een politieke achtergrond en ruim 14 jaar ervaring als leidinggevende bij verschillende gemeenten op het sociaal domein, de wijkenaanpak, veiligheid en stedelijke ontwikkeling. En ze werkte onder andere als manager bij een woningcorporatie. Avci brengt een brede ervaring mee, zowel op de inhoud, als op organisatorische vraagstukken.  

Ebru Avci: “De missie en visie van het CCV om te staan voor effectief en uitvoerbaar veiligheidsbeleid en het inzetten op preventie, sluit naadloos aan op mijn ervaring en kennis. Het veiligheidsdomein omvat complexe en urgente maatschappelijke vraagstukken.

De publiek-private samenwerking vanuit het CCV zorgt ervoor dat vraagstukken beter in beeld zijn, dat de oplossingen effectief en goed uitvoerbaar zijn en meer draagvlak hebben. Het CCV heeft een goede naam en positie opgebouwd. Ik vind het waardevol om dit met alle collega’s verder uit te kunnen bouwen.”