Ga naar de inhoud

“Drugsafvaldumpingen zijn een ernstig en omvangrijk probleem”

Dumping van drugsafval vormt een toenemend probleem in de openbare ruimte. Stadswerk, het magazine voor professionals op het gebied van de leefomgeving, interviewde adviseur Jantine van der Hurk van het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (het CCV) erover. Ze gaf meer uitleg over het fenomeen en deelde tips om de aanpak effectiever te maken.

CCV-adviseur Jantine van der Hurk (foto) houdt zich binnen het CCV bezig met de aanpak van drugscriminaliteit. Het thema drugsdumpingen in de openbare ruimte maakt daar onderdeel van uit. In het interview geeft Jantine aan: “Mijn uitgangspunt is om verder te kijken dan het behalen van de doelstellingen. Het is voor mij namelijk veel groter dan dat. Het gaat om de bedoeling die daaronder ligt. Het gaat om ons leven, om gelukkig zijn, om met elkaar te verbinden én met de natuur.”

Aard en omvang probleem

Over de aard en ernst van het probleem vertelt Jantine: “Nederland speelt een grote rol in de internationale drugshandel. Met name als in- en doorvoerland van verschillende soorten drugs, zoals cannabis en cocaïne. Maar ook de productie van synthetische drugs neemt in Nederland een grote vlucht. De ontmantelingen van drugslocaties leren dat de schaalgrootte van de drugslabs groeit en de professionaliteit toeneemt, ongeachte het soort synthetische drugs dat er geproduceerd wordt.”

 “Drugsafvaldumpingen zijn een ernstig en omvangrijk probleem voor flora, fauna en de volksgezondheid.”

Van der Hurk: “Bij de productie van drugs komen afvalstoffen vrij. Het chemisch afval kan zeer brandbaar, sterk bijtend of giftig zijn (zoals zwavelzuur of kwik). Criminelen willen van deze stoffen af. Zo lozen ze vloeibaar drugsafval bijvoorbeeld in het riool, op akkerland of de gierkelder van een boerderij.”

Daarnaast worden volgens de CCV-adviseur de afvalstoffen vaak gedumpt, zoals in het bos en op afgelegen plekken in de openbare ruimte. “Uit onderzoek blijkt dat de drugsafvaldumpingen en met name de – grotendeels onzichtbare – drugsafvallozingen in de openbare ruimte een ernstig en omvangrijk probleem zijn voor flora, fauna en de volksgezondheid. Door vervuiling van de bodem en het (oppervlakte)water kunnen flora en fauna sterven.”

Tips voor professionals in de openbare ruimte

De CCV-adviseur geeft de lezers van Stadswerk concrete tips om de aanpak van drugsafvaldumpingen effectiever te maken: “Professionals in de openbare ruimte kunnen op dumplocaties in de openbare ruimte stuiten. Het is belangrijk dat dit gemeld wordt, vanwege gevaar voor de volksgezondheid en het milieu.” Ze roept getuigen op direct de politie via 112 te bellen. “Maak als het mogelijk is foto’s, noteer nummerborden en maak een beschrijving van de vervoersmiddelen en de personen. Zorg wel dat je eigen veiligheid voorop staat.”

Lees het gehele interview