Ga naar de inhoud

Draagvlak creëren voor aanpak criminaliteit familienetwerken

Bijeenkomst over aanpak criminaliteit familienetwerken

Ruim 30 professionals uit Brabant kwamen bijeen in het prachtige HUIS van Roosendaal. Met elkaar toetsten zij de nieuwe inzichten die de afgelopen 8 maanden zijn opgedaan door 60 professionals binnen het Regionaal Platform. Deze inzichten verkregen zij door met elkaar in vijf thema’s de complexe problemen bij gesloten mobiele familienetwerken (GMF) in Brabant te ontrafelen. De grote vraag was of deze inzichten herkend worden of er draagvlak voor is en hoe de uitwerkingen de thema’s in samenhang kunnen versterken.

Signaleren en agenderen

Hadeline Vorselaars, specialist in zorg en veiligheid HDLN consultancy, opende de bijeenkomst. Burgemeester van Midden benadrukte het belang van deze gezamenlijke inzet en beloofde dat hij de uitkomsten ervan agendeert bij de juiste gremia.Vervolgens ging CCV-adviseur Meike Lommers in op de noodzakelijke samenhang tussen de thema’s die de verschillende werkgroepen hebben uitgewerkt. Zij deed dit aan de hand van de metafoor van de mountainbike. Een mountainbike is geschikt om ‘off road’ te verkennen. “Ook wij verkennen het werkveld en de opdrachten buiten de bestaande routes, aldus Lommers. “Wij maken olifantenpaadjes bij de aanpak van criminaliteit in gesloten mobiele familienetwerken. Want, ‘als je doet wat je deed, krijg je wat je kreeg’.”

De Pitchronde

De deelnemers gingen vervolgens aan de slag. In een carrousel van 5 thema’s met 5 pitches van de uitwerkingen gingen de deelnemers op zoek naar de samenhang. Onder leiding van een tafelheer of dame gaven de professionals feedback op de uitwerking. Ook vulden zij zinvolle informatie aan. 

Cindy Raaymakers uit Tilburg: “Goede opzet met die pitches, want dan haal je veel meer input op dan bij een plenaire sessie! Zo merk je ook dat bepaalde onderwerpen bij alle thema’s terugkeren.”

De workshopronde

De deelnemers splitsten zich daarna op om allemaal dezelfde twee workshops te volgen.

Een ander type professional
Dit is een terugkerend thema in het werkveld. In deze workshop ging Monica van der Heijde van Pandor Jeugdorg aan de hand van vijf stellingen in op het type professional dat nodig is om goed om te kunnen gaan met criminaliteit in gesloten mobiele familienetwerken. Pandor Jeugdzorg heeft deze inzichten in hun praktijk opgedaan.

Programma Maatwerk Multiprobleemhuishouding (PMM)
Systeemcomplexiteit is een terugkerend thema. Annemarie de Beer (SZW) en Frank Wagemans (OCW) gaven inzicht in de instrumenten die zij in hun programma ontwikkeld hebben. Instrumenten om professionals die klem zitten te ondersteunen bij een oplossing of doorbraak. Daarbij proberen zij ook hiaten en knelpunten in de wetgeving aan te passen, zodat hetzelfde probleem niet meer voorkomt. 

Deborah (van Praktijkschool Pro, speciaal onderwijs): “Ik heb veel nieuwe inzichten opgedaan en het is fijn om te netwerken met gelijkgestemden. Ik vind het mooi dat we vooral kijken naar wat wel kan en dat we de schouders er samen onder zetten.”

Ervaringen uit de praktijk

Frank Nissen, manager bij Leger des Heils Jeugdbescherming en Reclassering, verzorgde de afsluiting van deze middag. Hij deelde zijn ervaringen met werken in zaken met een hoog veiligheidsrisico. Een oprecht verhaal, recht door zee en praktische tips op de do’s en dont’s. Veiligheid en onveiligheid, helaas een terugkerend thema in het werkveld.

Deze Brabantse bijeenkomst is georganiseerd door het netwerk: Sterk Huis, Pandor Jeugdzorg, HDLN consultancy, de gemeente Roosendaal en het CCV. Maar mogelijk gemaakt door de professionals werkzaam in Brabant; politie, JBBrabant, gemeente Breda, Gemeente Heusden, Traverse, Gemeente Eindhoven, MB-All, gemeente Meijerijstad, SMO Traverse, Leger des Heils, Gezinsmanagement, ROC, SWV Helmond-Peelland PO, gemeente Oss, werkplein Hart van Brabant, gemeente Tilburg, Gemeente Veldhoven, ZVHH Markiezaten.

Lees ook het CCV-dossier Criminaliteit binnen familienetwerken