Ga naar de inhoud

Cybercongres ‘City Deal Lokale Weerbaarheid Cybercrime’

Afbeelding van uitnodiging Cybercongres Lokale Weerbaarheid Cybercrime van het CCV.

Maar liefst 17 innovatieve cyberprojecten vanuit het hele land tonen hun resultaten tijdens het congres ‘City Deal Lokale Weerbaarheid Cybercrime’. Op donderdag 22 juni 2023 organiseert het CCV dit cybercongres in het Van der Valk hotel in Utrecht van 10.00 tot 17.00 uur. Bezoekers kunnen kennis ophalen en deze toepassen in hun eigen gemeente of regio.

Cybertalks

Al deze 17 cyberprojecten behoren bij gemeenten of regio’s die zijn aangesloten bij de City Deal Lokale Weerbaarheid Cybercrime. Zij hebben met elkaar afgesproken om burgers en bedrijven weerbaarder te maken tegen cybercrime en gedigitaliseerde criminaliteit. Hoe ze dat doen en of dat is gelukt, vertellen zij tijdens het congres ‘City Deal Lokale Weerbaarheid Cybercrime’ in verschillende cybertalks.

Terug- en vooruitblik in plenaire presentaties

Roy Tomeij, dagvoorzitter en tevens programmaleider van de City Deal, leidt de congresbezoekers door de dag heen. In het plenaire ochtendprogramma kijkt hij met Sybrand van Haersma Buma, burgemeester van gemeente Leeuwarden en voorzitter van de stuurgroep City Deal, terug op de afgelopen periode en benadrukt journalist Daniël Verlaan het belang van de aanpak van cybercrime in zijn presentatie ‘Ik weet je wachtwoord’. In het middagprogramma wordt er juist vooruit geblikt, hoor je de uitkomsten van het onderzoek naar City Deal projecten door lector Remco Spithoven en krijgt een panel én het publiek stellingen voorgelegd.

Wil je wat meer weten over de invulling van de dag? Bekijk het online programmaboekje.

Voor wie?

Dit congres gaat over de aanpak van cybercrime en gedigitaliseerde criminaliteit, in het bijzonder over het cyberweerbaar maken van burgers en ondernemers en is bij uitstek bedoeld voor medewerkers van gemeenten, Rijksoverheid, politie, regionale samenwerkingsverbanden OOV, PVO’s en private cyberpartners van deze City Deal.

Organisatie

Het secretariaat van de City Deal Lokale Weerbaarheid Cybercrime wordt gevoerd door het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV).