Ga naar de inhoud

Criminaliteit met import van auto’s aanpakken

Om fraude en witwassen bij parallelle import van auto’s tegen te gaan, hebben verschillende publieke en private partijen hier samen onderzoek naar gedaan.

Om fraude en witwassen bij parallelle import van auto’s tegen te gaan, hebben verschillende publieke en private partijen hier samen onderzoek naar gedaan. Dit gebeurde aan de hand van het barrièremodel. Onder leiding van het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (het CCV) werden in vier sessies het bedrijfsproces, de gelegenheden, de signalen en degenen die de criminaliteit helpen in kaart gebracht door de deelnemende partijen. Hierdoor ontdekten ze welke barrières opgeworpen kunnen worden om de criminaliteit te verstoren. De partijen gaan nu aan de slag met de barrières.

Fraude en witwaspraktijken tegengaan

Auto’s uit het buitenland kunnen via alternatieve verkoopkanalen geïmporteerd worden. Deze alternatieve verkoopkanalen worden ook wel de ‘grijze markt’ genoemd. Hierbij kan sprake zijn van fraude met btw (omzetbelasting) of bpm (belasting van auto’s). Daarnaast gebruiken criminelen deze zogenoemde parallelle import om illegaal verdiend vermogen wit te wassen. Het Anti Money Laundering Centre wil deze praktijken graag tegengaan.

Samen barrièremodel ontwikkelen

Om inzicht te krijgen in de manier waarop parallelle import wordt misbruikt, is het CCV ingeschakeld. Onder begeleiding van het CCV hebben publieke en private partijen hiervoor een barrièremodel ontwikkeld. Hieraan deden onder andere de Belastingdienst, het Anti Money Laundering Centre, de Financial Intelligence Unit – Nederland, het Landelijk Intelligence- en expertisecentrum Voertuigcriminaliteit en de 4 grote banken mee.

Inzicht in het bedrijfsproces om barrières op te werpen

Deze partijen brachten samen het bedrijfsproces van criminelen in kaart. Ze brainstormden over de gelegenheden die door verschillende partijen geboden worden, de signalen die opgevangen kunnen worden en de faciliteerders die de criminelen bewust of onbewust helpen.

Vervolgens hebben ze nagedacht over de barrières die de afzonderlijke partijen op kunnen werpen. In de afsluitende sessie hebben de partijen verschillende stappen in het bedrijfsproces en daarbij horende barrières op een rijtje gezet naar prioriteit. Met deze barrières gaan de deelnemende partijen de komende tijd aan de slag om zo gezamenlijk de criminaliteit die gepaard gaat met de parallelle import van auto’s beter en effectiever te bestrijden.  

Wat is een barrièremodel?

Criminaliteitsfenomenen bestaan, omdat criminelen geld willen verdienen. Hiervoor hebben criminelen een verdienmodel nodig. Het CCV gaat met een barrièremodel na hoe dit verdienmodel in elkaar zit. Dit doet het CCV samen met de publieke en private betrokken partijen. Hierbij wordt gekeken naar het bedrijfsproces van een crimineel. Nagegaan wordt welke afzonderlijke stappen een crimineel moet zetten om een crimineel feit te laten slagen. Per stap wordt in kaart gebracht welke dienstverleners en gelegenheden het delict mogelijk maken en welke signalen kunnen duiden op de criminele activiteit. Hierdoor wordt ontdekt welke barrières kunnen worden opgeworpen om het werk van de crimineel te verstoren.