Ga naar de inhoud

Consultatie gewijzigd wetsvoorstel regulering sekswerk

benen van man en vrouw in rood schemerlicht. Ter illustratie van dossiers Mensenhandel en prostitutiebeleid van het CCV.

Een vergunningsplicht voor prostituees en exploitanten en meer uniforme regels moeten helpen dat sekswerkers op een veilige en gezonde wijze hun werk kunnen doen. Misstanden, uitbuiting en dwang moeten worden tegengegaan. Dit staat in het wetsvoorstel regulering sekswerk waarop een wijziging gisteren in consultatie is gegaan.

Het bestaande wetsvoorstel bestaat in de kern uit een vergunningsplicht voor seksbedrijven en prostituees. Deze vergunning wordt opgenomen in een landelijk register. Zo wordt het toezicht op de branche vergroot.

Gewijzigd wetsvoorstel

Onderdeel van de aanvraagprocedure voor een prostitutievergunning, is het voeren van een gesprek met gespecialiseerde ambtenaren van de gemeente. Tijdens dit gesprek worden onder andere de rechten en plichten van de prostituee besproken.

Ook wordt er gekeken naar de mate van zelfredzaamheid en de aanwezigheid van dwang. De wijziging regelt dat een jaar na afgifte van de prostitutievergunning een verplicht herhaalgesprek wordt gevoerd. Met dit extra gesprek kan een completer beeld geschetst worden van de mate van zelfredzaamheid van de prostituee en eventuele aanwezigheid van dwang gedurende de gehele vergunningsperiode.

De wijziging regelt daarnaast dat de bestuurlijke boete voor een prostituee die zonder vergunning werkt, wordt geschrapt. Op deze manier hoeven prostituees op dit punt geen belemmering te voelen om bij misstanden melding of aangifte te doen. Klanten van niet-vergunde prostituees zijn strafbaar, tenzij de klant een melding maakt van een misstand. Zij moeten deze melding binnen 24 uur en uit eigen beweging doen bij bijvoorbeeld de politie.

Reageren

Het ministerie van Justitie en Veiligheid nodigt belanghebbenden uit om te reageren. Met deze input kunnen de voorgestelde wijzigingen worden verbeterd. De internetconsultatie nota van wijziging wetsvoorstel regulering sekswerk staat 8 weken open.

Maak bij het ontwikkelen en implementeren van prostitutiebeleid gebruik van het CCV-dossier prostitutiebeleid.