Ga naar de inhoud

Concepten TB 64C en TB XX gepubliceerd voor commentaar

Brandblusinstallatie

Het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (het CCV) heeft de concepten van Technisch Bulletin 64C en Technisch Bulletin XX gepubliceerd. Het is tot 1 februari 2023 mogelijk om commentaar in te dienen voor deze Technische Bulletins (TB’s) voor blussystemen.

Concept Technisch Bulletin 64C

Het bestaande TB 64B Schuimbijmengsystemen is herzien. Een aantal bepalingen gaf aanleiding tot misverstanden. Dat is in concept-TB 64C opgelost. Verder is er sinds publicatie van TB 64B in 2012 meer aandacht ontstaan voor onderhoud van vast-opgestelde brandbeheersings- en brandblusinstallaties. Zo is in 2017 TB 80 Onderhoud en beheer van sprinklersystemen gepubliceerd. TB 64B en TB 80 weken onderling nogal af. In de herziening is dat rechtgetrokken. Nieuw is dat concept-TB64C qua testprotocol volledig opnieuw is opgebouwd op basis van 2 pijlers: bijmengtesten met – en bijmengtesten zonder een bijmengtoestel.

Concept-TB 64C is niet alleen van belang voor sprinklerinstallateurs en onderhoudsbedrijven, maar ook voor beheerders van sprinklerinstallaties. Het CCV is benieuwd hoe de concept-TB’s door hen worden ontvangen.

Concept Technisch Bulletin XX

Exposure protection is bedoeld om in geval van een brand buiten het beveiligde gebouw de kans op branddoorslag of -overslag bij een gevel te verkleinen. Dat kan met het aansproeien van buitenrisico’s of het koelen van de gevel. De regels voor het ontwerp van de sprinklerinstallatie die in de exposure protection moet voorzien zijn echter gebrekkig en soms onduidelijk. Dat maakt het moeilijk om vast te stellen of de exposure protection doeltreffend is. Concept-TB XX Exposure protection beoogt dat voor 2 categorieën brandrisico’s (Categorie I: o.a. vuilcontainers (tot 3 m3) en fietsenstallingen, Categorie II : o.a. vrachtwagens aan loading docks) te verbeteren.

Op de website van het CCV vind je het concept-TB 64C en concept-TB XX voor blusinstallaties. Tot 1 februari 2023 kun je middels het te downloaden commentaarformulier aanpassingsvoorstellen indienen.